Tam Quốc Diễn Nghĩa » Tranh cãi nảy lửa quanh mộ Tào Tháo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm
Ngay sau tuyên bố của Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam (Sở Nghiên cứu văn vật khảo cổ tỉnh Hà Nam) về việc đã tìm thấy và khai quật thành công mộ Tào Tháo, nhiều cuộc tranh luận khá quyết liệt giữa các nhà sưu tầm, nghiên cứu, sử học, khảo cổ và người am hiểu lịch sử đã nổ ra cả trên mạng, blog lẫn các trang viết ở nhiều tờ báo trong và ngoài Trung Quốc.

Một số người cho rằng, với những gì được tìm thấy và công bố chưa đủ để chứng minh, đã tìm thấy mộ Tào Tháo. Nhiều người cho rằng, việc đưa ra quan điểm trái chiều, hay phản biện càng chứng tỏ mối quan tâm, cũng như thái độ cẩn trọng trước một vấn đề nhạy cảm, mang tính lịch sử. Điều này cũng chứng tỏ, vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm bởi 6 nguyên nhân sau.

Thứ nhất, không giống với sử sách và từng bị xâm phạm trước khi cơ quan chức năng chính thức khai quật. Đây là quan điểm của Giáo sư Viên Tế Hỉ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu của Trường đại học Nhân dân, trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc về đời Ngụy Tấn, Nam Bắc triều. Giáo sư Viên Tế Hỉ cho rằng, những cổ vật được tìm thấy có thể là giả và không đủ sức thuyết phục để khẳng định đây là mộ của Tào Tháo. Ông Viên Tế Hỉ còn nhấn mạnh, vị trí của ngôi mộ không giống với những gì đã ghi trong sử sách thời kỳ đó.

GS Viên Tế Hỉ: "Chưa đủ chứng cứ thuyết phục để khẳng định tìm thấy mộ Tào Tháo".
 
Giáo sư Viên Tế Hỉ thậm chí còn khẳng định, những chứng cứ được công bố đều không thuộc cấp một nên không đủ sức thuyết phục. Hơn nữa, ngôi mộ này từng bị đào trộm nhiều lần, do đó những thứ được tìm thấy còn rất ít. Ngoài ra, những di vật được coi là có sức thuyết phục như "Ngụy Vũ Vương thường dùng cách hổ đại kích" - binh khí của Ngụy vương sử dụng, rất khó giám định là thật hay giả.

Giáo sư Viên Tế Hỉ cũng không loại trừ khả năng, những thứ được tìm thấy trong mộ hoàn toàn có khả năng do người ta cố ý đặt vào với mục đích gây sốc! Để minh chứng cho những luận điểm đưa ra, Giáo sư Viên Tế Hỉ chỉ rõ, phần ghi chép về Ngụy Vũ Đế trong phần Ngụy thư của Tam Quốc chí chỉ là tài liệu mang tính tham khảo, không phải là bằng chứng thực sự.

Giáo sư Viên Tế Hỉ còn nói, những chứng cứ thực sự chứng minh được ngôi mộ nào là thật, đang quàn thi hài Tào Tháo đều không còn. Ngoài ra, ngôi mộ mới được phát hiện tọa lạc ở một nơi không phải Nghiệp Thành, chẳng phải Lạc Dương, không có bằng chứng chứng minh có liên quan tới Tào Tháo.

Giáo sư Viên Tế Hỉ còn viện dẫn việc phát hiện mộ của Tào Thực, con trai Tào Tháo ở Ngư Sơn, Sơn Đông được toàn bộ giới học thuật công nhận bởi có rất nhiều chứng cứ cấp một chứng minh - những hiện vật khảo cổ và di vật được tìm thấy ở đây đều rất nguyên vẹn và đầy đủ.

Thứ hai, sự đồng tình của giới chuyên môn. Quan điểm của Giáo sư Viên Tế Hỉ được Giáo sư Cao Mông Hà, Phó chủ nhiệm Khoa Khảo cổ và Bảo tàng Trường đại học Phúc Đán ủng hộ. Giáo sư Cao Mông Hà đề nghị lấy mẫu ADN từ chiếc xương sọ Tào Tháo được tìm thấy trong mộ so sánh với hậu duệ của ông. Giáo sư Cao Mông Hà cho rằng, hiện tại chỉ nên coi đây là những nhận định sơ bộ, chứ chưa nên đưa ra khẳng định.

Có một thực tế đáng quan tâm, đó là hiện người ta không rõ gia phả Tào Tháo do ai hoặc cơ quan nào quản lý, nên việc tìm người thực sự là hậu duệ của Ngụy Vũ Đế không phải dễ làm. Nhưng có người lại cho rằng, việc tìm kiếm hậu duệ của Tào Tháo không khó bởi ông có 6 vợ được ghi vào sử sách cùng 25 người con. Con cháu Tào Tháo là những người có tên tuổi, hơn nữa sống rải rác khắp nơi, do đó việc lấy mẫu ADN của họ khá thuận lợi.

Chuyên gia phân tích cổ vật Mã Vị cũng cho rằng, cần phải tìm hậu duệ của Tào Tháo để xét nghiệm ADN. Mã Vị cho biết, tấm bia đá và gối đá khắc tên Ngụy Vũ Vương được đưa ra làm bằng chứng không phải do các nhà khảo cổ trực tiếp lấy từ ngôi mộ, chúng được lấy từ tay những tên mộ tặc.

Nhà nghiên cứu Nghê Phương Lục, tác giả của 2 cuốn sách nổi tiếng "Các vụ đào trộm mộ" và "Lịch sử các vụ đào trộm mộ cổ Trung Quốc" cho biết, lăng mộ các đế vương Trung Quốc thường có tấm bia ghi rõ thân phận của chủ nhân. Nhưng tấm bia này không có trong số hơn 200 di vật được tìm thấy bên trong ngôi mộ, rất có thể nó đã bị đánh cắp. Một số học giả khác cũng cho rằng, với những gì đã tìm thấy chỉ nên dừng lại ở giả thuyết, chưa đủ chứng cứ thuyết phục để khẳng định, đó là mộ của Tào Tháo.

Nhà nghiên cứu Nghê Phương Lục (bên phải) trong một chương trình truyền hình.

 
Thứ ba, sự phản kích của "khổ chủ". Mặc dù cách lập luận của các giáo sư và giới chuyên môn kể trên khá thuyết phục, nhưng ông Phan Vệ Bân, người đứng đầu nhóm khai quật đã bác bỏ những nghi ngờ này chỉ đơn giản vì ông cho rằng họ không thuộc giới khảo cổ và là người am hiểu sâu vấn đề này. Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam Tôn Anh Dân, người đưa ra tuyên bố ở buổi họp báo tại Bắc Kinh hôm 27/12/2009 cho biết, sẽ tiếp tục công tác khai quật để chứng minh cho những điều đã nói. Ngoài ra, sẽ nhanh chóng đưa ra đề án quy hoạch và chính quyền địa phương sẽ căn cứ trên tình hình khai quật để xây dựng bảo tàng lâu dài, cũng như phát triển những nghiên cứu đi kèm. Chính quyền tỉnh Hồ Nam và huyện An Dương dự định sẽ mở cửa khu mộ cho công chúng vào thưởng lãm.

Nhà khảo cổ Lưu Khánh Trụ cũng cho rằng, vị trí của ngôi mộ chỉ cách Nghiệp Thành vài cây số hoàn toàn phù hợp với câu nói "đa nghi như Tào Tháo". Ông Lưu Khánh Trụ còn khẳng định, những di vật được tìm thấy trong ngôi mộ, lưu giữ thời đại Tào Tháo đã sống có ý nghĩa quan trọng để giới chuyên môn tham khảo. Quan điểm này được Giám đốc Viện Khảo cổ Hà Nam, ông Hách Bản Tính và 2 chuyên gia Chu Thiệu Hầu, Hàn Quốc Hà ủng hộ.

Ông Hách Bản Tính cho rằng, ngôi mộ được xây theo kiểu cách và quy mô dành cho Hoàng đế. Hơn nữa, thực tế cũng chứng minh điều Tào Tháo, vị Vương đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã đưa ra quan niệm "bạc táng" - chôn cất đơn giản - ngôi mộ được xây dựng trên một vùng đất khô cằn, không có gò đống, không thể trồng bất cứ cây gì trên đó và không có vàng bạc châu báu chôn cùng. Tuy qua đời với tước hiệu Ngụy Vũ Vương (15/3/220), nhưng mộ của Tào Tháo vẫn được coi là Hoàng lăng bởi sau khi con trai Tào Phi ép Hán Hiến Đế nhường ngôi, lập nên nhà Ngụy, xưng là Ngụy Văn Đế đã truy phong ông là Thái tổ Vũ Hoàng Đế, tức Ngụy Vũ Đế.

Thứ tư, thông tin gây sốc về Tào Tháo. Dư luận rất quan tâm tới thông tin cùng những tư liệu của ông Nghê Phương Lục, nhà nghiên cứu về những vụ mộ tặc, nhất là thời cổ tại Trung Quốc đối với Tào Tháo bởi dưới mắt ông Ngụy Vũ Đế là "ông tổ nghề mộ tặc".

Theo ông Nghê Phương Lục, Tào Tháo là thủ lĩnh trong nghề mộ tặc từ khi còn trẻ. Để đưa ra nhận định này, ông Nghê Phương Lục đã dẫn ra khá nhiều sách cổ (Tam Quốc chí, Tam Quốc diễn nghĩa...) cũng như các thư tịch (cả chính sử lẫn dã sử thời Tam Quốc). "Ngụy thị xuân thu" của học giả Tôn Thịnh thời Đông Tấn được coi là cuốn sách đề cập khá đầy đủ về chuyện Tào Tháo hành nghề mộ tặc. Danh hiệu "Trộm mộ Trung lang tướng", "Vơ tiền Hiệu úy" được tác giả đặt cho Tào Tháo sau khi miêu tả chi tiết việc ông thống lĩnh thuộc hạ hành nghề mộ tặc, cũng như công nhiên đánh cướp lăng mộ của những người có tên tuổi trước đó.

Trong tác phẩm "Kiến An thất tử" - 7 "người hùng" của những năm Kiến An, văn nhân Trần Lâm đã miêu tả khá kỹ hoạt động mộ tặc của Tào Tháo và đàn em. Kể cả khi trở thành tướng cầm quân, Tào Tháo vẫn thành lập "đội chuyên đào trộm mộ cổ". Thi nhân Tô Đông Pha từng dùng điển cố kể trên để đưa vào tác phẩm "Du thánh nữ sơn thi". Những câu chuyện về đề tài này càng trở nên phổ biến về sau và đó là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người không coi trọng Tào Tháo. Đây là một cách nhìn khá đặc biệt về Tào Tháo, khác hẳn sự nhìn nhận ông với tư cách là thiên tài quân sự, nhà thơ lớn và chính trị gia nổi tiếng cuối đời Đông Hán.

Thứ năm, cơ sở khoa học. Trước khi tiến hành khai quật mộ Tào Tháo, người ta đã tính tới việc dùng kỹ thuật cao để phục dựng hình dáng trước đây của ông. Điều đáng nói là sử sách Trung Quốc tuy ghi chép khá nhiều về Tào Tháo, nhưng mỗi cuốn lại miêu tả một kiểu, mỗi thời kỳ lại vẽ một khác. Đây là một khó khăn trong việc đưa ra khuôn mặt hoàn chỉnh của nhân vật được tất cả người dân Trung Quốc biết tới.

Dư luận cũng như giới chuyên môn đang tranh luận về 2 người phụ nữ (ở độ tuổi hơn 20 và hơn 40) được an táng cùng Tào Tháo. Người coi đó là vợ và người hầu, nhưng có người lại cho rằng, cả hai đều là vợ, song có người khẳng định, cả hai đều là người hầu. Cả ba nhận định này đều có lý và chưa có tài liệu hay chứng cứ nào khẳng định, tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng, lúc sinh thời Tào Tháo có rất nhiều vợ, nhưng chỉ có 6 bà được ghi vào sử sách cùng 25 người con.

Một trong số rất nhiều di vật tìm thấy trong "mộ Tào Tháo".
 
Trong khi nhiều người đang "phát sốt" trước sự nóng lên của chủ đề "mộ Tào Tháo", thì những người bình tĩnh đã đặt ra câu hỏi - nếu những phản biện của giới chuyên môn là đúng thì ai và mục đích của việc tạo ra sự kiện này là gì. Tạm gác lại những mục đích "có lý", chỉ đề cập tới việc đặt hơn 200 di vật vào trong mộ, xóa dấu vết tài tình tới mức giới khảo cổ, sử học, chuyên môn không thể phát hiện ra quả là một kỳ tích. Nếu đúng như vậy thì số cổ vật kể trên được tìm thấy ở đâu bởi chúng có niên đại phù hợp với đời nhà Hán. Mục đích của chủ nhân số cổ vật này là gì... đều là câu hỏi chưa có lời đáp. Vì lăng mộ đã bị đột kích nhiều lần trước khi các nhà khảo cổ khai quật hồi tháng 12/2008 nên cơ quan chức năng đang cố gắng thu hồi những đồ vật đã bị đánh cắp.

Thứ sáu, thực tế hiện hữu. Mộ Tào Tháo được khai quật tại thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, nơi từng là cố đô của hơn 20 triều đại phong kiến Trung Quốc. Mộ Tào Tháo có hình chữ Giáp với tổng diện tích hơn 740m2, được xây bằng đá hình chữ Trung và chia làm tiền thất cùng hậu thất. Giữa tiền thất và hậu thất có một lối đi. Mái tiền thất và hậu thất là mái tứ giác. Hai bên đông tây của tiền thất và hậu thất đều có một nhĩ thất. Đây là cách bài trí của một đế vương. Qua giám định, ngôi mộ này có niên đại khoảng 1.800 năm trước, phù hợp với thời gian Tào Tháo qua đời.

Hiện có thông tin nói rằng, ngôi mộ được phát hiện (tháng 12/2008) khi một số công nhân tại một lò nung gần đó đào đất để làm gạch. Và cơ quan chức năng chỉ biết việc này sau khi nhà chức trách phát hiện và tịch thu những tấm thẻ bài bằng đá có khắc chữ "Ngụy Vũ Vương", tên gọi Tào Tháo lúc qua đời. Tuy đã họp báo, nhưng giới khảo cổ vẫn tiếp tục khai quật cho dù đã tiến hành khoảng một năm để tìm thêm những bằng chứng có sức thuyết phục hơn.

(Theo ANTG)
 
Trước
Đầu trang
Sau
Bình luận
  10 Mãnh tướng giỏi thời Tam Quốc
  20 Mỹ Nhân Đẹp Nhất Trung Hoa Cổ Đại
  7 cách nhìn người của Gia Cát Khổng Minh
  Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?
  Ai mới là Thục Hán đệ nhất quân sư, tài vượt Khổng Minh?
  Ai mới là đạo diễn vụ Tào Tháo đòi cướp vợ Chu Du?
  Ai đứng đầu Ngũ hổ tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa?
  Ba lần đến lều tranh
  Bất ngờ với câu phán của Tào Tháo sau chiến bại Xích Bích
  Bí ẩn mộ phần danh tướng thời Tam Quốc
  Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Gia Cát Lượng
  Bí ẩn phong thủy quanh cái chết của Gia Cát Lượng
  Các anh hùng của Triều đình nhà Ngô
  Các truyền thuyết về nàng Sái Văn Cơ
  Câu chuyện luân hồi: Hồi ức “rượu ấm trảm Hoa Hùng”
  Các nhân vật Tam Quốc dưới nét vẽ của hậu thế
  Chân dung một số anh hùng thời Tam Quốc
  Chân Thị
  Chỉ ở phương diện sắc và tình, người ta mới thấy một con người hoàn toàn khác với sử sách lẫn tiểu thuyết của Lưu Bị.
  Chu Du
  Chuyện hoàng đế hoạn quan duy nhất Trung Quốc
  Chuyện đời tư ít người biết của gian hùng Lưu Bị
  Con cháu Quan Công, Mã Siêu
  Cuộc đời của Mã Siêu
  Cuộc Đời Của Triệu Vân/ Triệu Tử Long
  Cuộc đời nhà tiên tri nổi tiếng nhất Trung Hoa Gia Cát Lượng
  Cuộc đời Trương Phi
  Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa
  Dương Hựu
  Gia Cát Lượng
  Giải mã 7 cách chọn người của Gia Cát Lượng
  Giải mã chiến lược thông minh nhất cuộc đời Tào Tháo
  Giải mã những lời “sấm truyền” của Khổng Minh Gia Cát Lượng
  Giải mật câu nói của Tào Tháo khiến Lưu Bị buông bát, rơi đũa
  Giải mật câu nói gây tranh cãi suốt 2.000 năm của Lưu Bị
  Gian hùng cũng có tri ân!
  Hé lộ nguồn gốc thực sự của gia tộc Tào Tháo
  Hoàng Cái
  Hoàng Nguyệt Anh
  Hoàng Phủ Tung
  Hoàng Trung
  Hứa Chử
  Kế giữ nước khôn ngoan của con trai Lưu Bị
  Kết cục bi thảm của danh tướng kế thừa Khổng Minh
  Khám phá lăng mộ Tào Tháo
  Khổng Minh có biết Lưu Bị không tin mình?
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 001
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 002
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 003
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 004
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 005
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 006
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 007
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 008
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 009
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 010
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 011
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 012
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 013
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 014
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 015
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 016
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 017
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 018
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 019
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 020
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 021
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 022
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 023
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 024
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 025
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 026
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 027
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 028
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 029
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 030
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 031
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 032
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 033
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 034
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 035
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 036
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 037
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 038
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 039
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 040
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 041
  Khổng Minh vì sao trọng dụng Trương Phi mà xa rời Quan Vũ?
  Kỳ nhân 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ hơn Lưu Bị, Tôn Quyền là ai?
  Lã Bố
  Lã Bố - Võ tướng số 1 của thời Tam Quốc
  Lã Mông
  Lăng mộ Tào Tháo, ba thực bảy hư
  Lữ Bố: Gia nô 3 họ hay là Tam Quốc chiến thần?
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 1 - Làm năng thần hay gian hùng
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 2 - Thiên tài và xuẩn tài
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 3 - Khoan dung và báo thù
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 4 - Mấy bản án mưu sát
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 5 - Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 6 - Gian hùng đáng yêu
  Luận bàn Tam Quốc - Mao Tôn Cương
  Luận bàn về Khổng Minh
  Luận về nhân vật Quan Công của truyện Tam Quốc Chí
  Lực lượng tinh nhuệ giúp Tào Ngụy đuổi Lưu Bị, phá Mã Siêu
  Lưu Bị
  Lưu Bị ham sống sợ chết như thế nào?
  Lưu Phong
  Lưu Thiện
  Lý giải mới về nguyên nhân cái chết của Lã Bố
  Lý Nghiêm
  Mã Siêu
  Mê gái, cha con Tào Tháo tranh đoạt mỹ nhân
  Mộ phần các anh hùng Tam Quốc bây giờ ra sao?
  Mối quan hệ thực giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng
  Một số ý kiến sau khi xem 'Tam quốc chí - Đâu là sự thật?'
  Mỹ nhân Điêu Thuyền rốt cuộc là ai?
  Năm sinh & Năm mất của một số nhân vật thời kỳ Tam Quốc
  Nàng dâu tuyệt sắc của Tào Tháo và số phận bi thảm
  Nghệ thuật quản lý của người xưa nhìn từ Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng Cốt truyện của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Ngũ Hổ Tướng
  Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng
  Người tình bí mật của Quan Công
  Người tình của Quan Vũ là ai?
  Người đàn bà khiến Tào Tháo say mê, day dứt đến lúc chết
  Ngụy Diên (Ngụy Văn Trường)
  Ngụy Diên có thực là kẻ phản chủ?
  Nguyên nhân con trai Lưu Bị giả làm kẻ ngốc nghếch
  Nhân vật đứng sau chiến lược thông minh nhất của Tào Tháo là ai?
  Những con ngựa nổi tiếng trong sử sách Trung Quốc
  Những người khiến Tào Tháo phải rơi lệ
  Những phát hiện khoa học kỳ lạ về Khổng Minh
  Những quân sư tài ba của thời kỳ Tam Quốc
  Những điều "bá đạo" được rút ra từ Tam Quốc Chí
  Nỗi oan dậy đất của Chu Du trước Gia Cát Lượng
  Ôn tửu trảm Hoa Hùng có thật là công lao Quan Vũ?
  Ông già Lưu Bị có gì khiến Tôn Quyền chịu gả em gái mỹ nhân?
  Phiếm luận về Tào Tháo
  Quách hậu
  Quái chiêu phòng the của các hoàng đế
  Quan Vũ
  Quan Vũ 2
  Quan Vũ chưa từng được cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao?
  Quan Vũ rời Tào – Làm sao chinh phục được người tài?
  QUÁCH GIA - 1 - Một mưu lược gia không bao giờ tính toán sai
  QUÁCH GIA - 2 - Hiến kế quét Trung Nguyên
  QUÁCH GIA - 3 - Bàn về mười điều thắng.
  QUÁCH GIA - 4 - Dự đoán về Tôn Sách
  QUÁCH GIA - 5 - Dùng trí đánh bại họ Viên
  QUÁCH GIA - 6 - Tuổi trẻ chết sớm
  Rùng mình chuyện kiểm tra trinh tiết mỹ nữ
  Sắp khai quật mộ Lưu Bị
  Sở hữu Ngọa Long - Phượng Sồ, sao Lưu Bị vẫn tuột tay thiên hạ?
  Sự thật khôi hài về chuyện kết nghĩa vườn đào trong Tam quốc
  Sự thật lịch sử về thời Tam Quốc!
  Sự thực về võ công của Ngụy Vương Tào Tháo
  Tam Quốc chí diễn nghĩa được dịch sang tiếng Việt như thế nào?
  Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Tam Quốc mưu thần: Quách Gia tài cao vượt Gia Cát Lượng?
  Tào Ngụy đệ nhất danh tướng khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?
  Tào Tháo
  Tào Tháo - 01. Làm năng thần hay gian hùng
  Tào Tháo - 02. Thiên tài và xuẩn tài
  Tào Tháo - 03. Khoan dung và báo thù
  Tào Tháo - 04. Mấy bản án mưu sát
  Tào Tháo - 05. Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  Tào Tháo - 06. Gian hùng đáng yêu
  Tào Tháo - Người đầu tiên chú giải 'Binh pháp Tôn Tử'
  Tào Tháo bị cắt đầu sau khi chôn!
  Tào Tháo thèm kỹ nữ
  Tào Tháo: 'Cả đời gian trá, khi chết mới lộ chân tướng'?
  Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'
  Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm
  Tào Tháo: Dùng kế 'đểu' để cướp cô dâu trong ngày cưới
  Tên tiếng Anh của các nhân vật & địa danh thời Tam Quốc
  Thanh Long Yển Nguyệt Đao
  Thông tin thêm về tứ đại mỹ nhân Trung Quốc
  Thuật dùng người của Gia Cát Lượng
  Thuật phòng the lạ lùng của Tào Tháo
  Tính cách và bi kịch của Ngụy Diên
  Tôn Quyền là hung thủ giấu mặt vụ ám sát Tiểu Bá Vương Tôn Sách?
  Tôn Thượng Hương
  Top 10 mỹ nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Trận Di Lăng
  Trang phục nhà binh thời Tam Quốc
  Tranh cãi nảy lửa quanh mộ Tào Tháo
  Trận chiến Quan Độ
  Trận lửa thiêu Xích Bích
  Trận Xích Bích
  Triệu Vân
  Trương phi
  Trương Phi vị mãnh tướng đa tài
  Trương Xuân Hoa
  Truyền nhân Khổng Minh, Chu Du
  Tư Mã Viêm
  Tư Mã Ý & Gia Cát Lượng
  Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vì sao Gia Cát Lượng chỉ chọn Lưu Bị mà không phải Tào Tháo?
  Vì sao mộng nhất thống Trung Nguyên của Tào Tháo thất bại?
  Vì sao mỹ nhân xưa thường mang gối khi ngoại tình?
  Vì sao Triệu Vân bị dìm trên quan trường Thục Hán?
  Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?
  Viên Thuật
  Vũ Tài Lục - 00. Nói chuyện Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 01. Những việc đi trước Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 02. Những giai đoạn chủ yếu của Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 03. Mầm loạn
  Vũ Tài Lục - 04. Phần tử trí thức
  Vũ Tài Lục - 05. Quá trình tiêu, trưởng của các lực lượng
  Vũ Tài Lục - 06. Chiến tranh Viên Tào
  Vũ Tài Lục - 07. Trận Xích Bích
  Vũ Tài Lục - 08. Cục diện chính trị Ích Châu và Kinh Châu
  Vũ Tài Lục - 09. Luận về Tào Tháo
  Vũ Tài Lục - 10. Luận về Gia Cát Lượng
  Vũ Tài Lục - 11. Tào Thực
  Vũ Tài Lục - 12. Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vũ Tài Lục - 13. Khương Duy, Đặng Ngải và Chung Hội
  Vũ Tài Lục - 14. Tiều Chu và phần tử trí thức cuối Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 15. Tổng luận
  Xét người
  Đại Kiều & Tiểu Kiều
  Đệ nhất danh tác: Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa
  Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?
  Đi tìm hậu duệ Ngụy, Thục, Ngô
  Đi Tìm Khổng Minh Thật Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Điêu Thuyền
  Điêu Thuyền - Nghi án và truyền thuyết
  Điêu Thuyền là giai nhân không có thật?
  Đọc hiểu đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
  Đội đặc vụ tàn ác của Tào Tháo
 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại