Tam Quốc Diễn Nghĩa » Lý giải mới về nguyên nhân cái chết của Lã Bố
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm

Lã Bố, tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên, quận Ngũ Nguyên (nay thuộc thành phố Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc), là danh tướng cuối thời Đông Hán. Trên chiến trường, Lã Bố sử dụng phương thiên họa kích, như một mãnh hổ tả xung hữu đột, nghìn người không địch nổi, nên từ xưa đã có câu: "Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố”. Kiêu dũng và thiện chiến, nhưng đáng tiếc là Lã Bố lại hay lật lọng, không ngừng đổi chủ và bội phản, cuối cùng bị Tào Tháo hạ lệnh hành quyết tại lầu Bạch Môn.

1. Thiếu sự thành tín là biểu hiện phi đạo đức hóa của con người

Trước tiên, sự thành tín thuộc phạm trù đạo đức xã hội. Trong đó, biểu hiện của "thành” là thực sự cầu thị, từ làm việc đến đối nhân xử thế đều phải chân thành, đáng tin. "Tín” là giữ chữ tín, trọng danh dự, đã nói phải làm và đã làm phải có kết quả. Một trong những nguyên tắc xử thế là lấy "thành” để đối đãi với người và lấy "tín” để thu phục nhân tâm. Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội và tác động của kinh tế thị trường, vì cái lợi trước mắt, một số người không những không vun xới cho "thành tín”, mà còn tự tay đào bỏ cái "gốc” lập thân này.

Về mặt tâm lý học, thiếu sự thành tín là biểu hiện phi đạo đức hóa của con người. Trong đời sống thường ngày, thiếu thành tín được biểu hiện nổi bật ở những mặt sau:

- Nói quá sự thật, khoác lác, không coi trọng và thiếu trách nhiệm đối với lời nói của bản thân;

- Không tích cực thực thi những cam kết của mình, tìm hết cớ này đến cớ kia để thoái thác, nói mà không giữ lời;

- Khuếch đại công lao của bản thân, lờ đi những mặt khiếm khuyết nhằm che mắt người khác;

- Sáng nắng chiều mưa, thiếu tính cố định và tính liên tục trong việc thực hiện những gì đã nói;

- Bịp bợm, giả mạo, biến xấu thành tốt nhằm tối đa hóa lợi ích bản thân.

2. Dũng mãnh bẩm sinh và sự yêu chiều quá mức của cha mẹ là nguồn gốc của sự khiếm khuyết về thành tín của Lã Bố

Xem xét sự trưởng thành của Lã Bố, chúng ta có thể thấy ngay từ nhỏ nhân vật này đã có khuynh hướng coi mình là trung tâm. Theo ghi chép trong các sách: "Tam Quốc Chí”, "Ngụy Thư” và "Lã Bố truyện”, cha của Lã Bố - Lã Lương – nối nghiệp tổ phụ, trấn thủ vùng biên giới. Mẹ của Lã Bố - Hoàng Thị - là con của một đại phú hào, thông minh, hiền lành, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Sự giàu có cùng nỗi khát khao một mụn con nối dõi vô tình khiến Lã Lương và Hoàng Thị biến đứa con trai của mình thành "trung tâm vũ trụ”. Sự cưng chiều quá mức của bố, mẹ cùng 4 chị gái, góp phần hình thành khuynh hướng của Lã Bố coi mình là trung tâm.

Ngoài ra, ngay từ nhỏ, Lã Bố đã thể hiện là một đứa trẻ có sức mạnh phi thường, luôn giành chiến thắng trong những "trận đấu” với bạn bè đồng trang lứa. Hệ quả, không ai dám chơi đùa với Lã Bố. Sự khiếp sợ của bạn bè càng làm tăng cảm giác hơn người ở Lã Bố.

Lớn lên, Lã Bố được gia đình cho học văn, vẽ tranh và tập võ. Nhưng sở thích lớn nhất của Lã Bố vẫn là côn quyền, cung tên, đao kiếm và luôn muốn cho mọi người thấy mình dũng mãnh đến nhường nào. Sử sách Trung Quốc ghi lại rằng năm 11 tuổi Lã Bố đã đánh bại đại lực sĩ nổi tiếng trong dòng tộc. Sau sự kiện đó, cả quận Ngũ Nguyên đều biết đến cái tên thiếu niên anh hùng Lã Bố. Bản thân Lã Bố cũng rất tự hào và tỏ ra vênh váo về điều này.

Về mặt tâm lý học, coi mình là trung tâm là giai đoạn mà bất cứ đứa trẻ cũng phải trải qua trên con đường phát triển ý thức, từ non nớt đến trưởng thành. Việc một đứa trẻ đã kết thúc giai đoạn non nớt hay chưa phụ thuộc vào việc chúng có "hội nhập” thành công với xã hội không. Nếu tâm lý coi mình là trung tâm tiếp tục tồn tại ở trẻ khi chúng bước vào giai đoạn thanh thiếu niên, nó sẽ ảnh hưởng bất lợi tới sự phát triển khả năng nhận thức và khả năng giao tiếp xã hội của chúng, làm nảy sinh tâm lý coi thường người khác.

Trên thực tế, vì luôn coi mình làm trung tâm, cho nên làm gì, quan hệ với ai, Lã Bố cũng chỉ nghĩ đến ý chí và lợi ích của bản thân. Lã Bố không bao giờ để ý tới sự thành tâm và cũng chẳng đếm xỉa khả năng việc mình làm sẽ gây tổn hại tới người khác. Chính vì thế, Lã Bố liên tục thay đổi chủ nhân. Tất cả những lần thay đổi đó không vì thói cạy tài, ỷ công, khinh người thì cũng do bản tính lật lọng, phản trắc của Lã Bố.

Theo ghi chép trong lịch sử vào năm Hi Bình thứ năm (năm 176), bộ lạc Tiên Ti (một dân tộc cổ ở miền bắc Trung Quốc) phát động chiến tranh chống Đông Hán. Lã Bố theo cha rút xuống phía nam, đến đất Sơn Tây, trở thành bộ hạ của thứ sử Tinh Châu là Đinh Nguyên. Lã Bố được Đinh Nguyên truyền dạy cho kỹ thuật bắn cung, cưỡi ngựa và phong làm Chủ bạ (một chức quan văn thời Hán, gần giống như thư ký hiện nay). Điều đó cho thấy Đinh Nguyên rất quý mến và coi trọng Lã Bố.

Sau khi Hán Linh Đế (Lưu Hồng, 156-189) qua đời, Đinh Nguyên và Đổng Trác bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát vương triều nhà Hán. Nhận lệnh của Đại tướng quân Hà Tiến, Đổng Trác kéo quân từ miền tây bắc về kinh thành Lạc Dương. Không ngờ lúc này ở Lạc Dương xảy ra biến loạn: Hà Tiến bị giết, Hán Thiếu Đế (Lưu Biện) và Trần Lưu Vương (Lưu Hiệp) hoảng hốt bỏ chạy.

Nghe tin, Đổng Trác thúc quân tướng dưới quyền tăng tốc về Lạc Dương. Sau khi tìm được Hán Thiếu Đế và Trần Lưu Vương, Đổng Trác lập tức ra lệnh đưa họ về Lạc Dương. Thoắt cái, Đổng Trác đã trở thành trọng thần của triều đình. Thấy tình hình thế cuộc đã thay đổi, không đoái hoài đến những tình cảm mà Đinh Nguyên dành cho mình, Lã Bố ra tay giết ân nhân. Tất cả là vì lời hứa "chức cao, lộc hậu” của Đổng Trác.

Sau khi thu nạp Lã Bố, cũng giống như Đinh Nguyên, Đổng Trác rất yêu quý và tín nhiệm Lã Bố. Ban đầu, Đổng Trác trao cho Lã Bố chức Kỵ đô úy, sau thăng lên làm Trung lang tướng, tước Đô Đình hầu. Trong quá trình rời đô về Trường An, sợ bị ám sát vì gây thù chuốc oán quá nhiều, Đổng Trác luôn mang theo Lã Bố bên mình. Mọi hoạt động liên quan đến việc bảo vệ an toàn bản thân, Đổng Trác đều giao cho Lã Bố đảm nhiệm.

Tuy nhiên, Đổng Trác là người thô lỗ, tính tình nóng nảy. Có lần Lã Bố đứng hầu, Đổng Trác không vừa ý liền chộp ngay cái kích (một loại vũ khí thời xưa) phi vào Lã Bố. Nhờ sự nhanh nhẹn của một chiến tướng, Lã Bố mới tránh được chiếc kích và không bị thương. Lã Bố vội xin lỗi, Đổng Trác mới nguôi giận. Nhưng từ đó, Lã Bố bắt đầu có ý đề phòng. Lần khác, Đổng Trác lại cố ý ngăn không cho Lã Bố tư thông với Điêu Thuyền, một ái thiếp của Đổng Trác, vốn là con nuôi của Tư đồ Vương Doãn. Lã Bố càng oán hận Đổng Trác.

Sự ngang ngược và tàn bạo của Đổng Trác đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ cực độ của các quan triều đình. Các đại thần như Vương Doãn, Sĩ Tôn Thụy, Dương Toán... bí mật bàn tính kế hoạch ám sát Đổng Trác. Nắm được diễn biến tình cảm của Lã Bố, họ đã liên lạc với viên tướng hay phản trắc này và hứa rằng sau khi sự việc thành công sẽ trọng thưởng. Ban đầu, Lã Bố hơi lưỡng lự vì nhận Đổng Trác là cha nuôi. Nhưng sau đó, lòng tham lấn át, Lã Bố đồng ý tham gia kế hoạch ám sát Đổng Trác.

Thời cơ tới khi bệnh tình của Hán Thiếu Đế bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm. Văn võ bá quan kéo tới tề tựu ở điện Vị Ương chúc mừng sức khỏe nhà vua. Đổng Trác vừa tới cửa hông, chuẩn bị vào yết kiến Hán Thiếu Đế thì bị Lý Túc, một thuộc tướng của Lã Bố phục sẵn lao ra đâm. Vì Đổng Trác mặc áo giáp nên hắn chỉ bị thương và ngã xuống đất. Chưa biết Lã Bố có lòng phản, Đổng Trác kêu cứu Lã Bố. Không nghĩ đến tình cha con, Lã Bố lớn tiếng: "Chúng ta phụng chỉ giết chết tên loạn thần tặc tử. Mày chết vẫn chưa hết tội!” Quát rồi, Lã Bố thẳng tay hạ sát Đổng Trác. Kế hoạch ám sát Đổng Trác thành công, Lã Bố được tấn phong tước Ôn hầu, cùng Vương Doãn nắm chuyện triều chính. Nhưng, cảnh thuận hòa không kéo dài được bao lâu. Các thuộc hạ cũ của Đổng Trác là Lý Thôi và Quách Dĩ dấy binh tấn công Trường An. Đánh không lại đạo quân hùng hậu của Lý Thôi, Lã Bố phải bỏ Trường An tháo chạy.

Sau đó, Lã Bố đầu quân Viên Thuật. Chẳng được bao lâu, sự kiêu ngạo và thói vô lễ của Lã Bố trở lại, dung túng cho thủ hạ làm nhiều điều trái phép, cướp bóc tài sản của nhân dân. Viên Thuật thấy vậy tỏ ý giận, không chu cấp cho Lã Bố nữa. Lã Bố bèn bỏ Viên Thuật đi theo thái thú Trương Dương - người trước đây phục vụ dưới trướng Đinh Nguyên cùng Lã Bố. Tuy Trương Dương hậu đãi Lã Bố, nhưng bộ hạ của Trương Dương lại lo rằng Lã Bố sẽ tiếp tục phản trắc, chủ trương giết Lã Bố, cắt đầu mang về kinh thành lĩnh thưởng. Biết tin, Lã Bố sợ hãi chạy sang núp dưới trướng Viên Thiệu.

Thời gian đầu, Lã Bố giúp Viên Thiệu đánh tướng Khăn Vàng là Trương Yên ở Thường Sơn. Vẫn như mọi lần, có chút công lao là Lã Bố bắt đầu kiêu căng và mặc cho quân sĩ dưới quyền hoành hoành, nhũng nhiễu người dân, làm Viên Thiệu tức giận. Bề ngoài, Viên Thiệu tấu phong cho lã Bố làm Tư lệ Hiệu úy, và phái các võ sĩ thiện chiến hộ tống Lã Bố tới Lạc Dương nhậm chức. Nhưng Viên Thiệu lại ngầm ra lệnh cho đám võ sĩ tìm cách giết Lã Bố trên đường đi.

Thoát khỏi âm mưu ám sát của Viên Thiệu, bị Tào Tháo đánh bại ở trận Duyễn Châu (Sơn Đông, Trung Quốc), Lã Bố chạy đến đầu quân cho Lưu Bị. Nhưng ngựa quen đường cũ, Lã Bố quay giáo phản Lưu Bị, liên hợp với Viên Thuật tấn công Lưu Bị. Không còn cách nào khác, Lưu Bị bắt tay với Tào Tháo đối phó với Lã Bố. Năm Kiến An thứ tư (198), Tào Tháo cất quân tiến đánh căn cứ địa của Lã Bố ở Hạ Phi (Giang Tô, Trung Quốc). Lã Bố bị bắt sống, điệu cổ tới trước mặt Tào Tháo. Họ Tào chút nữa đã tha chết cho Lã Bố, lưu lại dưới trướng. Nhưng Lưu Bị cảnh báo: "Chẳng lẽ ngài không thấy kết cục của Đinh Nguyên và Đổng Trác”. Nghe câu nói này, Tào Tháo sực tỉnh, ra lệnh treo cổ Lã Bố ở lầu Bạch Môn.

Cả đời Lã Bố kiêu căng tự phụ, thiếu sự thành tín, núp bóng và lợi dụng hết người này đến người khác. Cũng vì điều đó, Lã Bố thân là danh tướng, nhưng tiếng xấu muôn đời và phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

 
Trước
Đầu trang
Sau
Bình luận
  10 Mãnh tướng giỏi thời Tam Quốc
  20 Mỹ Nhân Đẹp Nhất Trung Hoa Cổ Đại
  7 cách nhìn người của Gia Cát Khổng Minh
  Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?
  Ai mới là Thục Hán đệ nhất quân sư, tài vượt Khổng Minh?
  Ai mới là đạo diễn vụ Tào Tháo đòi cướp vợ Chu Du?
  Ai đứng đầu Ngũ hổ tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa?
  Ba lần đến lều tranh
  Bất ngờ với câu phán của Tào Tháo sau chiến bại Xích Bích
  Bí ẩn mộ phần danh tướng thời Tam Quốc
  Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Gia Cát Lượng
  Bí ẩn phong thủy quanh cái chết của Gia Cát Lượng
  Các anh hùng của Triều đình nhà Ngô
  Các truyền thuyết về nàng Sái Văn Cơ
  Câu chuyện luân hồi: Hồi ức “rượu ấm trảm Hoa Hùng”
  Các nhân vật Tam Quốc dưới nét vẽ của hậu thế
  Chân dung một số anh hùng thời Tam Quốc
  Chân Thị
  Chỉ ở phương diện sắc và tình, người ta mới thấy một con người hoàn toàn khác với sử sách lẫn tiểu thuyết của Lưu Bị.
  Chu Du
  Chuyện hoàng đế hoạn quan duy nhất Trung Quốc
  Chuyện đời tư ít người biết của gian hùng Lưu Bị
  Con cháu Quan Công, Mã Siêu
  Cuộc đời của Mã Siêu
  Cuộc Đời Của Triệu Vân/ Triệu Tử Long
  Cuộc đời nhà tiên tri nổi tiếng nhất Trung Hoa Gia Cát Lượng
  Cuộc đời Trương Phi
  Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa
  Dương Hựu
  Gia Cát Lượng
  Giải mã 7 cách chọn người của Gia Cát Lượng
  Giải mã chiến lược thông minh nhất cuộc đời Tào Tháo
  Giải mã những lời “sấm truyền” của Khổng Minh Gia Cát Lượng
  Giải mật câu nói của Tào Tháo khiến Lưu Bị buông bát, rơi đũa
  Giải mật câu nói gây tranh cãi suốt 2.000 năm của Lưu Bị
  Gian hùng cũng có tri ân!
  Hé lộ nguồn gốc thực sự của gia tộc Tào Tháo
  Hoàng Cái
  Hoàng Nguyệt Anh
  Hoàng Phủ Tung
  Hoàng Trung
  Hứa Chử
  Kế giữ nước khôn ngoan của con trai Lưu Bị
  Kết cục bi thảm của danh tướng kế thừa Khổng Minh
  Khám phá lăng mộ Tào Tháo
  Khổng Minh có biết Lưu Bị không tin mình?
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 001
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 002
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 003
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 004
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 005
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 006
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 007
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 008
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 009
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 010
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 011
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 012
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 013
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 014
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 015
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 016
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 017
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 018
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 019
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 020
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 021
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 022
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 023
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 024
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 025
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 026
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 027
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 028
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 029
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 030
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 031
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 032
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 033
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 034
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 035
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 036
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 037
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 038
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 039
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 040
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 041
  Khổng Minh vì sao trọng dụng Trương Phi mà xa rời Quan Vũ?
  Kỳ nhân 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ hơn Lưu Bị, Tôn Quyền là ai?
  Lã Bố
  Lã Bố - Võ tướng số 1 của thời Tam Quốc
  Lã Mông
  Lăng mộ Tào Tháo, ba thực bảy hư
  Lữ Bố: Gia nô 3 họ hay là Tam Quốc chiến thần?
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 1 - Làm năng thần hay gian hùng
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 2 - Thiên tài và xuẩn tài
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 3 - Khoan dung và báo thù
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 4 - Mấy bản án mưu sát
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 5 - Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 6 - Gian hùng đáng yêu
  Luận bàn Tam Quốc - Mao Tôn Cương
  Luận bàn về Khổng Minh
  Luận về nhân vật Quan Công của truyện Tam Quốc Chí
  Lực lượng tinh nhuệ giúp Tào Ngụy đuổi Lưu Bị, phá Mã Siêu
  Lưu Bị
  Lưu Bị ham sống sợ chết như thế nào?
  Lưu Phong
  Lưu Thiện
  Lý giải mới về nguyên nhân cái chết của Lã Bố
  Lý Nghiêm
  Mã Siêu
  Mê gái, cha con Tào Tháo tranh đoạt mỹ nhân
  Mộ phần các anh hùng Tam Quốc bây giờ ra sao?
  Mối quan hệ thực giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng
  Một số ý kiến sau khi xem 'Tam quốc chí - Đâu là sự thật?'
  Mỹ nhân Điêu Thuyền rốt cuộc là ai?
  Năm sinh & Năm mất của một số nhân vật thời kỳ Tam Quốc
  Nàng dâu tuyệt sắc của Tào Tháo và số phận bi thảm
  Nghệ thuật quản lý của người xưa nhìn từ Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng Cốt truyện của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Ngũ Hổ Tướng
  Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng
  Người tình bí mật của Quan Công
  Người tình của Quan Vũ là ai?
  Người đàn bà khiến Tào Tháo say mê, day dứt đến lúc chết
  Ngụy Diên (Ngụy Văn Trường)
  Ngụy Diên có thực là kẻ phản chủ?
  Nguyên nhân con trai Lưu Bị giả làm kẻ ngốc nghếch
  Nhân vật đứng sau chiến lược thông minh nhất của Tào Tháo là ai?
  Những con ngựa nổi tiếng trong sử sách Trung Quốc
  Những người khiến Tào Tháo phải rơi lệ
  Những phát hiện khoa học kỳ lạ về Khổng Minh
  Những quân sư tài ba của thời kỳ Tam Quốc
  Những điều "bá đạo" được rút ra từ Tam Quốc Chí
  Nỗi oan dậy đất của Chu Du trước Gia Cát Lượng
  Ôn tửu trảm Hoa Hùng có thật là công lao Quan Vũ?
  Ông già Lưu Bị có gì khiến Tôn Quyền chịu gả em gái mỹ nhân?
  Phiếm luận về Tào Tháo
  Quách hậu
  Quái chiêu phòng the của các hoàng đế
  Quan Vũ
  Quan Vũ 2
  Quan Vũ chưa từng được cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao?
  Quan Vũ rời Tào – Làm sao chinh phục được người tài?
  QUÁCH GIA - 1 - Một mưu lược gia không bao giờ tính toán sai
  QUÁCH GIA - 2 - Hiến kế quét Trung Nguyên
  QUÁCH GIA - 3 - Bàn về mười điều thắng.
  QUÁCH GIA - 4 - Dự đoán về Tôn Sách
  QUÁCH GIA - 5 - Dùng trí đánh bại họ Viên
  QUÁCH GIA - 6 - Tuổi trẻ chết sớm
  Rùng mình chuyện kiểm tra trinh tiết mỹ nữ
  Sắp khai quật mộ Lưu Bị
  Sở hữu Ngọa Long - Phượng Sồ, sao Lưu Bị vẫn tuột tay thiên hạ?
  Sự thật khôi hài về chuyện kết nghĩa vườn đào trong Tam quốc
  Sự thật lịch sử về thời Tam Quốc!
  Sự thực về võ công của Ngụy Vương Tào Tháo
  Tam Quốc chí diễn nghĩa được dịch sang tiếng Việt như thế nào?
  Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Tam Quốc mưu thần: Quách Gia tài cao vượt Gia Cát Lượng?
  Tào Ngụy đệ nhất danh tướng khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?
  Tào Tháo
  Tào Tháo - 01. Làm năng thần hay gian hùng
  Tào Tháo - 02. Thiên tài và xuẩn tài
  Tào Tháo - 03. Khoan dung và báo thù
  Tào Tháo - 04. Mấy bản án mưu sát
  Tào Tháo - 05. Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  Tào Tháo - 06. Gian hùng đáng yêu
  Tào Tháo - Người đầu tiên chú giải 'Binh pháp Tôn Tử'
  Tào Tháo bị cắt đầu sau khi chôn!
  Tào Tháo thèm kỹ nữ
  Tào Tháo: 'Cả đời gian trá, khi chết mới lộ chân tướng'?
  Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'
  Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm
  Tào Tháo: Dùng kế 'đểu' để cướp cô dâu trong ngày cưới
  Tên tiếng Anh của các nhân vật & địa danh thời Tam Quốc
  Thanh Long Yển Nguyệt Đao
  Thông tin thêm về tứ đại mỹ nhân Trung Quốc
  Thuật dùng người của Gia Cát Lượng
  Thuật phòng the lạ lùng của Tào Tháo
  Tính cách và bi kịch của Ngụy Diên
  Tôn Quyền là hung thủ giấu mặt vụ ám sát Tiểu Bá Vương Tôn Sách?
  Tôn Thượng Hương
  Top 10 mỹ nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Trận Di Lăng
  Trang phục nhà binh thời Tam Quốc
  Tranh cãi nảy lửa quanh mộ Tào Tháo
  Trận chiến Quan Độ
  Trận lửa thiêu Xích Bích
  Trận Xích Bích
  Triệu Vân
  Trương phi
  Trương Phi vị mãnh tướng đa tài
  Trương Xuân Hoa
  Truyền nhân Khổng Minh, Chu Du
  Tư Mã Viêm
  Tư Mã Ý & Gia Cát Lượng
  Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vì sao Gia Cát Lượng chỉ chọn Lưu Bị mà không phải Tào Tháo?
  Vì sao mộng nhất thống Trung Nguyên của Tào Tháo thất bại?
  Vì sao mỹ nhân xưa thường mang gối khi ngoại tình?
  Vì sao Triệu Vân bị dìm trên quan trường Thục Hán?
  Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?
  Viên Thuật
  Vũ Tài Lục - 00. Nói chuyện Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 01. Những việc đi trước Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 02. Những giai đoạn chủ yếu của Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 03. Mầm loạn
  Vũ Tài Lục - 04. Phần tử trí thức
  Vũ Tài Lục - 05. Quá trình tiêu, trưởng của các lực lượng
  Vũ Tài Lục - 06. Chiến tranh Viên Tào
  Vũ Tài Lục - 07. Trận Xích Bích
  Vũ Tài Lục - 08. Cục diện chính trị Ích Châu và Kinh Châu
  Vũ Tài Lục - 09. Luận về Tào Tháo
  Vũ Tài Lục - 10. Luận về Gia Cát Lượng
  Vũ Tài Lục - 11. Tào Thực
  Vũ Tài Lục - 12. Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vũ Tài Lục - 13. Khương Duy, Đặng Ngải và Chung Hội
  Vũ Tài Lục - 14. Tiều Chu và phần tử trí thức cuối Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 15. Tổng luận
  Xét người
  Đại Kiều & Tiểu Kiều
  Đệ nhất danh tác: Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa
  Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?
  Đi tìm hậu duệ Ngụy, Thục, Ngô
  Đi Tìm Khổng Minh Thật Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Điêu Thuyền
  Điêu Thuyền - Nghi án và truyền thuyết
  Điêu Thuyền là giai nhân không có thật?
  Đọc hiểu đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
  Đội đặc vụ tàn ác của Tào Tháo
 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại