Tam Quốc Diễn Nghĩa » Luận về nhân vật Quan Công của truyện Tam Quốc Chí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Đình Thục Hán
Đại chiến Xích Bích
Quan Vũ
Quan Vũ
Mã Siêu
Hoàng Trung
Chu Du
Mã Tốc
Lưu Bị
Quan Vũ
Trương Phi
Lã Bố
Khương Duy
Bàng Thống
Cam Ninh
Cam Ninh
Chu Du
Chu Du
Đại Kiều
Đặng Ngải
Đặng Ngải
Điển Vi
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Đôn
Hạ Hầu Uyên
Hoàng Trung
Hoàng Trung
Hứa Chử
Khương Duy
Khương Duy
Lã Bố
Lã Bố
Lã Mông
Lã Mông
Lăng Thống
Lục Tốn
Lục Tốn
Lưu Bị
Lưu Bị
Lưu Tôn
Mã Đại
Mã Siêu
Mã Siêu
Mạnh Hoạch
Ngụy Diên
Pháp Chính
Quách Gia
Quan Bình
Quan Hưng
Quan Vũ
Quan Vũ
Tào Hồng
Tào Nhân
Tào Phi
Tào Tháo
Tào Tháo
Thái Sử Từ
Tiểu Kiều
Tôn Càn
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Trình Dục
Trương Bào
Trương Cáp
Trương Cáp
Trương Chiêu
Trương Liêu
Trương Liêu
Trương Phi
Trương Phi
Từ Hoảng
Từ Hoảng
Tư Mã Sư
Tư Mã Viêm
Tư Mã Viêm
Tư Mã Ý
Tư Mã Ý
Từ Thứ
Tuân Úc
Tuân Úc
Viên Thiệu
Vu Cấm
1. Tam Quốc Chí của La Quán Trung.

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, gọi vắn tắt là Tam Quốc Chí, của La Quán Trung là một tác phẩm lớn của văn học Trung quốc, lớn về nhiều khía cạnh: hình thức, nội dung, gía trị văn chương, và ảnh hưởng đối với dân tộc. Về hình thức, đó là một tác phẫm đồ sộ gần hai ngàn trang. Về nội dung, đó là một truyện dã sử ghi dấu khoảng thời gian ngót ba phần tư thế kể của thời " Tam Quốc" bên Tàu, với hàng nhiều chục nhân vật chính và nhiều trăm nhân vật phụ. Các diễn biến, tình tiết,... phức tạp và nhiều đếm không xuể, được ngòi bút La Quán Trung diễn tả thần tình, sắc sảo, không rối loạn. Về gía trị văn chương cũng như gía trị tổng quát, việc Thánh Thán chọn và xếp Tam Quốc Chí đứng đầu " thất tài tử thư" của văn học Trung Quốc đủ là một bảo đảm (1).

Người ta thấy rõ ảnh hưởng của Tam Quốc Chí đối với dân tộc Trung Hoa qua sự kiện nhân vật Quan Vũ được người Hoa tôn lên hàng thánh và lập đền thờ. Trong hàng nhiều trăm nhân vật của Tam Quốc Chí, người Hoa đời sau lọc ra 3 nhân vật đặc sắc nhất gọi là 3 đại kỳ nhân: đệ nhất gian hùng là Tào Tháo, đệ nhất mưu trí là Khổng Minh và đệ nhất trung nghĩa là Quan Vũ. Trong ba kỳ nhân đó, Quan Vũ được tôn sùng hơn cả. Là nhân vật trong tác phẩm được La Quán Trung tô điểm, đưa lên hàng thánh, Quan Vũ thực ra là một kẻ không có danh gì trong chính sử Trung Quốc. Thời xưa ở miền Hoa Bắc người ta thờ Nhạc Phi và ở Hoa Nam người ta thờ Quan Công trong võ miếu (2).

Sự kiện một nhân vật tiểu thuyết được sùng bái, tôn thờ như vậy không phải chỉ hiếm có trong lịch sử Trung Quốc mà còn hiếm có cả trong lịch sử nhân loại. Nhạc Phi là một danh tướng có thực, từng chống xâm lăng phương bắc thời nhà Tống, được người Hoa tôn thờ là điều có thể hiểu, nhưng Quan Vũ chỉ là một nhân vật tiểu thuyết, hoặc nếu là một nhân vật thực thì cũng không có công trạng gì đối với dân tộc Trung Hoa, tại sao lại được thánh hóa như vậy? Sự kiện này có một nguồn gốc sâu xa trong lịch sử mà ta sẽ xét sau đây.

2. Tại sao Quan Vũ được tôn lên hàng thánh?

Nhà Thanh vốn là một dị tộc từ phương bắc xâm chiếm Trung Quốc và đặt nền cai trị. Vào thời gian đầu người Hoa chống đối rất kịch liệt. Các tổ chức phản Thanh phục Minh nổi lên ở nhiều nơi. Nhưng mấy vua đầu của nhà Thanh (Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính và Càn Long) là những người thông minh, chủ trương gây thiện cảm với dân bản xứ bằng chính sách cai trị mềm dẻo, và thực tình chăm lo cho dân được sống yên ổn. Họ kiểm soát cẩn thận việc hành chính ở các địa phương, trừng phạt các tham quan, diệt các tệ nạn hà hiếp dân, giảm thuế má, xá tù tội, giải phóng ách nô lệ cho những kẻ bị bạc đãi vì thành kiến xã hội, v.v... (3). Đối với giới sĩ phu họ mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài cho tham dự việc cai trị. Tập trung các danh sĩ về kinh đô để làm những công tác văn hóa đồ sộ, với hậu ý vừa để dễ kiểm soát hành động, vừa để làm mất ý chí chống đối chính quyền, đồng thời ngấm ngầm tiêu hủy những tác phẩm đề cao tinh thần dân tộc (4).

Chính do những chủ trương này mà có chuyện thánh hóa Quan Vũ. Các hội kín phản Thanh phục Minh chủ trương đề cao tinh thần trung nghĩa của Quan Vũ, lập miếu thờ để làm chỗ ngụy trang cho các cuộc hội họp chống Mãn Thanh. Thanh triều (thời vua Thuận Trị) bèn tương kế thổi phồng địa vị của Quan Vũ, đưa ông ta lên hàng thánh, bằng cách giáng chỉ cho toàn quốc lập miếu thờ - kể cả ở Mãn Châu, nước gốc của nhà Thanh. Vua Càn Long đẩy mạnh thêm sự sùng bái trong giới người Hoa bằng cách sắc phong Quan Vũ là " Trung Nghĩa Vũ Thần Đại Đế" .

Việc thờ Quan Vũ tiến thêm một bước biến thành thói cúng bái mê tín. Đền thờ Quan Công lúc nào cũng có khói hương nghi ngút; người ta đến không phải chỉ để chiêm bái mà còn để cầu may, xin phúc, thề thốt,..." Đức thánh Quan" trở thành một thần linh được rước cả về nhà để thờ, và người thờ tin rằng " ngài" có thể ban lộc, xá tội hoặc vật chết những kẻ nhạo báng! Người ta có thể thắc mắc: tại sao biết các hội phản Thanh phục Minh dùng miếu thờ Quan Công làm nơi họp kín, chính quyền nhà Thanh không cho quân vây bắt để tiễu trừ, hoặc cho gián điệp trà trộn vào để phá vỡ mà lại chọn phương cách, có vẻ mâu thuẫn và khó hiểu, là thúc đẩy thêm sự sùng kính Quan Vũ? Chính ở điểm này người ta nhận ra sự thông minh, khôn ngoan và có phần thâm hiểm của bốn vị vua đầu của nhà Thanh. Họ đã chọn chiến lược thổi phồng Quan Công để phá vỡ ý chí phục Minh của người Hoa một cách không đổ máu thay vì chiến thuật khủng bố để tiêu diệt các tổ chức chống đối. Chiến lược này vừa giảm căm thù trong lòng người Hoa vừa gây thêm thiện cảm vì đã đề cao một nhân vật của dân bản xứ. Việc đề cao Quan Vũ, như vậy, vuốt ve tự ái dân tộc cho người Hoa, lại tránh được sự đề cao tinh thần dân tộc vì Quan Vũ chẳng là một anh hùng cứu quốc hay chống xâm lăng gì cả mà chỉ là một... nhân vật tiểu thuyết! Sự mê tín, sùng bái Quan Công càng nhiều càng làm cho dân Hoa quên dần chuyện phân biệt Mãn, Hán. Một sự kiện đáng lưu ý nữa là khi chiếm Trung Quốc, cũng như thời gian sau đó, quân đội nhà Thanh rất hùng mạnh.

Các vua Khang Hy, Ung Chính, Càn Long cho quân chinh phục nhiều nước lân bang, mở rộng bờ cõi Trung Quốc, khiến đế quốc Trung Quốc chưa thời nào rộng lớn bằng. Những tổ chức phản Thanh phục Minh vì vậy chỉ gây rối chứ không thể là mối đe dọa sự nguy vong của triều Thanh. Và cũng vì thế Thanh triều đã chọn giải pháp mềm dẻo đối phó với họ để thu phục nhân tâm. Những chủ trương khôn ngoan của 4 vua đầu nhà Thanh qủa thật đã được đền đáp xứng đáng: sau một thế kỷ rưỡi do người Thanh cai trị, tinh thần bài Mãn của người Hoa đã giảm nhiều. Người Hoa đã chấp nhận nhà Thanh như một dòng họ của Trung Quốc, nhiều nhân tài người Hoa như nhóm Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, v.v.. đã thật tâm cộng tác với Thanh triều, giúp đối phó với những khó khăn do các nước Tây Phương và Nhật Bản gây ra trong thế kể thứ 19.

3. Quan Vũ của Tam Quốc Chí.

Theo Tam Quốc Chí của La Quán Trung, Quan Vũ tên chữ là Thọ Trường, sau đổi là Vân Trường, quán làng Giải Lương, huyện Bồ Châu, tỉnh Hà Đông. Vì trót giết một kẻ có thế lực nên sợ bị tù phải bỏ xứ mà đi. Quan Vũ cùng với Lưu Bị (thuộc dòng hoàng tộc nhưng đã biến thành dân gĩa, làm nghề buôn dép và dệt chiếu) và Trương Phi (một chủ quán bán thịt heo và rượu) kết nghĩa anh em để cùng chung lo việc dẹp loạn và giúp nhà Hán gây lại uy thế. Trải qua nhiều gian khổ, nhờ có sự phụ giúp tích cực của 3 quân sư Từ Thứ, Khổng Minh, Bàng Thống, nhất là Khổng Minh, cùng các tướng tài Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, Ngụy Diên, bộ ba Lưu-Quan-Trương dành được đất Ba Thục ở phía tây Trung Quốc, cùng với họ Ngô ở phía đông và họ Tào ở phía bắc lập thành thế chân vạc 3 nước Ngụy Thục Ngô, đó là thời " Tam Quốc" bên Tàu (thế kể thứ 3). Sau khi lên ngôi Lưu Bị phong cho Quan Vũ đứng đầu " ngũ hổ tướng" gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, và cho trấn ở Kinh Châu, căn cứ địa của Lưu Bị trước khi chiếm Ba Thục.

Qua bút pháp của La Quán Trung, Quan Vũ là một tướng có nhiều ưu điểm: giỏi cả võ lẫn mưu, tính thẳng thắn, cương nghị, giữ lễ nghĩa, ân oán phân minh, biết phục thiện, và luôn luôn tận trung với chủ. Nhưng cũng có nhiều nhược điểm như thiếu thâm trầm, hiếu thắng, kiêu căng, thích được khen, ưa so đọ cá nhân,...

4. Quan Công trong đại chúng người Hoa và người Việt

Tục thờ kính Quan Công được người Hoa truyền sang Việt Nam. Đền thờ Quan Công ở Chợ Lớn có đôi câu đối sau đây:

- Sinh Bồ Châu, sự Dự Châu, trấn Kinh Châu, chiến Từ Châu, vạn cổ thần châu hữu nhất;

- Huynh Huỳnh Đức, đệ Dực Đức, thích Mạnh Đức, sát Bàng Đức, thiên thu thánh đức vô song.

Dịch:

- Sinh Bồ Châu, thờ Dự Châu, đóng Kinh Châu, đánh Từ Châu, vạn cổ thần châu chỉ một;

- Anh Huỳnh Đức, em Dực Đức, tha Mạnh Đức, giết Bàng Đức, ngàn năm thánh đức không hai. (5)

Một sự thật có thể làm ngạc nhiên nhiều người nhưng khó chối cãi là từ thời nhà Thanh trở về sau người Hoa tôn sùng Quan Công hơn Khổng Tử nhiều! Khổng Tử chỉ được giới sĩ phu, thuộc thành phần thiểu số, thờ ở văn miếu và hàng năm chỉ được họ cúng tế một lần. Quan Công, trái lại, được đông đảo dân, có lẫn cả nhiều sĩ phu, sùng kính, lập đền thờ ở nhiều nơi, thờ cả trong nhà, và cúng bái thường xuyên.

Một sự kiện khác mà Khổng Tử không thể nào sánh với Quan Công là sự kính chuộng của đại chúng thể hiện qua sự trình diễn điển tích trên sân khấu, phương tiện quảng bá hấp dẫn và hữu hiệu ở cổ thời. Không thấy có tuồng tích nào liên quan tới tiểu sử Khổng Tử nhưng tiểu sử của Quan Công thì được đặt thành tuồng có đến một chục vở! Có lẽ không có nhân vật nào khác của Trung Quốc có tiểu sử được soạn thành tuồng tích nhiều như vậy! Việc diễn các tuồng về nhân vật Quan Công cũng có chỗ lạ lùng so với những nhân vật khác. Trong các vở tuồng này người kép đóng vai Quan Công phải giữ gìn thân thể sạch sẽ, kiêng cữ đủ thứ. Khi trang điểm để ra tuồng phải tô mặt đỏ chót như son, đeo râu dài thâm thượt (6).

Trước khi vai Quan Công xuất hiện lần đầu, từ trong cánh gà của sân khấu người ta phải đốt một nén vàng lá để cúng, rồi người kép lấy một khăn che mặt, từ từ bước ra, chờ cho nén vàng cháy hết mới được bỏ chiếc khăn để cho khán gỉa thấy mặt. Đó là một dị đoan, một thói quen các ban tuồng đều giữ rất nghiêm, vì sợ nếu sai quấy vai kép sẽ bị " ngài" vật chết! Có bao nhiêu tuồng tích về Quan Công ở Trung Quốc thì không rõ nhưng trong giới tuồng Tàu, hát chèo cổ, hát bội ở Viết Nam có thể kể ít vở sau đây:

- Đào viên kết nghĩa, diễn sự tích Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa anh em ở vườn đào của Trương Phi.

- Tam anh chiến Lã Bố, diễn tích ba anh em Lưu-Quan-Trương hợp sức đánh nhau với Lã Bố.

- Quan Công thất thủ Hạ Bì, diễn tích Quan Vũ bị Tào Tháo vây ở thành Hạ Bì, đành phải hàng.

- Quan Công phò nhị tẩu, diễn tích Quan Công dẫn hai chị dâu (Cam và Mi phu nhân, hai vợ của Lưu Bị) về kinh đô sau khi thua ở Hạ Bì.

- Quan Công qúa ngũ quan trảm lục tướng, diễn tích Quan Vũ bỏ Tào đi tìm Lưu Bị, qua 5 cửa quan chém 6 tướng của Tào Tháo.

- Hoa Dung tiểu lộ, diễn tích Quan Vũ đóng quân ở đường hẻm Hoa Dung, chặn đường chạy trốn của Tào Tháo.

- Quan Công đơn đao phó hội, diễn tích Quan Vũ cùng dăm cận tướng can đảm vác đao qua sông gặp các tướng của Giang Đông ở bến Lục Khẩu.

- Quan Công thủy chiến Bàng Đức, diễn tích Quan Vũ đánh nhau với Bàng Đức.

- Quan Công cạo xương chữa thuốc, diễn tích Quan Vũ ngồi đánh cờ, đưa tay cho Hoa Đà lóc thịt, cạo chỗ xương bị tên có nọc độc bắn trúng.

- Quan Công hiển thánh, diễn tích Quan Vũ hiển linh ở núi Ngọc Toàn sau khi bị Đông Ngô bắt và giết.

5. Quan Vân Trường, một trung nghĩa đại kỳ nhân?

Khi đề cập tới những ưu khuyết điểm của nhân vật Quan Vũ ta cần lưu ý là đang nói về một nhân vật tiểu thuyết, những hay dở của nhân vật đó đều do ngòi bút La Quán Trung tạo nên. Các dữ kiện, vì vậy, đều được rút ra từ tác phẩm Tam Quốc Chí. Vì Quan Vũ được đề cao là đệ nhất trung nghĩa kỳ nhân nên trước hết ta hãy nhận xét về hai đức tính " trung" và " nghĩa" của Quan Vũ; sau đó sẽ đề cập tới những ưu khuyết điểm khác.

Vào thời Tam Quốc, chữ " trung" được quan niệm ra sao? Thời Xuân Thu, Khổng Tử (giữa thế kể thứ 6 trước Tây Lịch) quan niệm " trung" là giữ một lòng với vua, nhưng vua phải ra vua. Nếu vua biết dùng " lễ" sai khiến bày tôi thì bày tôi phải " trung" với vua (7). Về sau Tử Tư, cháu nội của Khổng Tử, nhấn mạnh thêm: vua không phải chỉ cần giữ lễ với bày tôi mà còn phải kính trọng bày tôi nữa, có thế bày tôi mới phải hết lòng trung với vua. Tới thời Chiến Quốc, Mạnh Tử (cuối thế kể thứ 3 trước Tây Lịch) quan niệm mạnh mẽ hơn nữa: dân là quí, đất nước đứng sau, vua là nhẹ. Bày tôi chỉ cần trung với vua nếu vua biết tôn trọng quyền lợi của dân của nước. Nếu vua làm trái lại thì bày tôi có quyền trừ khử (8). Thời nhà Hán, sau biến cố chôn nho đốt sách của Tần Thủy Hoàng, đám Hán Nho vì mục đích siểm nịnh cầu vinh đã biến đổi quan niệm về " trung" thành hết lòng hết dạ với vua một cách mù quáng (9).

Sống ở thời Hán mạt (đầu thế kể thứ 3), Quan Vũ đã giữ chữ trung như thế nào? Hiến Đế, vị vua cuối cùng của nhà hậu Hán, nhu nhược, luôn luôn bị những viên thừa tướng khống chế cho đến lúc mất ngôi, một bóng mờ trong truyện Tam Quốc Chí, là người Quan Vũ không có một cử chỉ hay hành động nào tỏ ra là muốn giữ lòng trung cả. Chữ trung theo quan niệm của Khổng Tử không được Quan Vũ áp dụng ở đây. Trái lại có một sự kiện chứng tỏ Quan Vũ đã không giúp nhà Hán, qua đại diện là vua Hiến Đế. Tào Tháo làm thừa tướng, là một gian thần hiếp vua. Khi đánh Đông Ngô, bại trận, phải dẫn đám tàn quân chạy vào đường hẻm Hoa Dung. Quan Vũ được lệnh của quân sư Khổng Minh dẫn quân chẹn đường để tiêu diệt. Trước khi đi Quan Vũ đã viết giấy cam kết nếu tha " quốc tặc" sẽ chịu chém đầu, thế mà khi nghe Tào Tháo kể lể sự trọng đãi thuở trước Quan Vũ đã tha ngay cho họ Tào. Chỉ vì để đền đáp tình riêng Quan Vũ đã bỏ trách nhiệm lớn lao chung, có ảnh hưởng tới vận mệnh đất nước, và cơ đồ của nhà Hán. Trong Tam Quốc Chí, Quan Vũ có nói " giang sơn của nhà Hán há nhường tấc đất cho ai?" nhưng đó chỉ là lời nói ngụy biện để khỏi phải trả đất chứ không là " vì nước" .

Cuộc khởi quân cùng Lưu Bị với mục đích mang lại ổn định cho dân nếu tạm coi là " vì dân" thì có thể coi họ Quan được một phần nhỏ chữ trung theo quan niệm của Mạnh Tử. Nhưng chữ trung này rất khiêm nhượng, không hơn gì một số nhân vật đồng thời. Riêng đối với Lưu Bị, qủa thật trước sau như một, Quan Vũ hết lòng giữ dạ sắt son. Dù đang được Tào Tháo hết sức trọng vọng, khi hay tin Lưu Bị ở với Viên Thiệu là Quan Vũ đi tìm ngay. Cho nên có thể nói Quan Vũ hết lòng "trung thành với chúa" là Lưu Bị. Nhưng Lưu Bị không bao giờ là vua của Trung Quốc, và lúc lên tới tột đỉnh vinh quang họ Lưu cũng chỉ cai trị được một phần ba nước Tàu. Vậy có thể hiểu là họ Quan đã giữ chữ trung theo quan niệm của đám Hán nho. Hiểu như thế thì họ Quan cũng không hơn một số thủ túc thân tín khác của Lưu Bị như Trương Phi, Triệu Vân, Khổng Minh, v.v...

Tóm lại, xét nhân vật Quan Vũ và quan niệm về chữ trung trong thời đại của ông ta: trung với dân, trung với nước, trung với vua và trung với chủ, Quan Vũ đã giữ chữ trung sau cùng. Phải chăng đó là lý do người ta đã tôn ông lên hàng " đệ nhất trung" ? Hay vì hậu ý thâm hiểm của nhà Thanh, đề cao một kẻ trung thành với chủ lên hàng thánh để người Hoa sùng bái mà quên đi cái trung đối với dân tộc và đất nước? Người viết nhận là nghiêng về lý do sau.

Đó là đức trung của Quan Vũ, bây giờ ta xét tới đức " nghĩa" . " Nghĩa" theo nho gia là điều làm hợp với đạo lý, với lẽ phải. Trong xã hội, con người làm trách nhiệm của mình vì đạo lý mới gọi là đúng với nghĩa, nếu làm trách nhiệm vì lý do khác, dù trọn vẹn, vẫn là không hợp nghĩa. Với quan niệm đó " nghĩa" đối lập với " lợi" (10). Nếu làm trách nhiệm lớn lao hợp với đạo lý và ảnh hưởng tới đại chúng thì gọi là " đại nghĩa" . Với quan niệm của " nghĩa" theo nho giáo thì Quan Vũ chỉ giữ được điều nghĩa nhỏ giữa cá nhân với cá nhân, như nghĩa bằng hữu, nghĩa chủ tớ, nhưng chẳng có gì gọi là " đại nghĩa" để xứng với cái danh đệ nhất trung nghĩa kỳ nhân.

Sau đây ta sẽ xét đến những ưu khuyết điểm khác của Quan Vũ.

- Về " dũng" , Quan Vũ qủa thật là có ý chí, can đảm và sức mạnh. Về can đảm, chuyện cắp đao sang phó hội ở Giang Đông, hay chuyện ngồi thản nhiên đánh cờ để cho Hoa Đà lóc thịt trị thương là những thí dụ.

- Về võ nghệ, sức mạnh có lẽ Quan Vũ chỉ thua duy nhất có Lã Bố.

- Về " mưu" , Quan Vũ cũng có chút mưu lược, đôi lần bày mưu thành công. Nổi danh nhất là mưu khơi nước sông Tương Giang làm úng thủy Phàn Thành do đó bắt được hai tướng của quân Tào là Vu Cấm và Bàng Đức. Nhưng tính hiếu thắng, kiêu căng, khinh địch cũng đã khiến Quan Vũ thành thấp mưu, bại trận, làm hỏng đại sự. Chính việc thấp mưu, dốc quân đánh Phàn Thành, khinh thường tướng trẻ Đông Ngô là Lục Tốn mà Quan Vũ đã làm mất Kinh Châu. Cho nên, về mưu, những thành công nhỏ của Quan Vũ không đủ bù lại với cái thấp mưu to lớn làm mất đất và hại thân.

- Về " trí" , Quan Vũ rất hẹp hòi, thiển cận tuy có biết phục thiện. Khuyết điểm này cộng với tính hiếu thắng, kiêu căng, ưa được tâng bốc khiến Quan Vũ trở thành kẻ nông nổi, ích kể, hám danh, khinh người, và khinh địch. Chính những nhược điểm này dẫn đến cái chết của Quan Vũ, kéo theo một chuỗi biến cố tai hại, nghiêm trọng: mất Kinh Châu, Lưu Bị và Trương Phi vì nóng lòng báo thù cho ông ta nên cũng chết theo. Sau đây là vài dẫn chứng. Thói khinh địch khiến Quan Vũ nhiều lần bị tên bắn. Một lần được Hoàng Trung tha chết, cố ý bắn tên vào chỏm mũ. Hai lần bị trúng tên độc khi đánh Phàn Thành, chĩ vì thân đại tướng mà khinh xuất. Là trấn thủ Kinh Châu, coi một vùng rộng lớn, trách nhiệm quan trọng, thế mà chỉ muốn tỉ võ để thỏa mãn tính hiếu thắng. Nghe Mã Siêu được khen là một dũng tướng, lúc đó đang ở với Lưu Bị tại Tây Thục, Quan Vũ bèn đòi tỉ võ với Mã Siêu. Sau nhận được thư Khổng Minh vuốt ve tự ái " ...Mã Mạnh Khởi tuy hùng dũng hơn người nhưng chỉ đáng xếp vào hạng Kình Bố, Bành Việt, đua tranh với Dục Đức thì được chứ sánh sao được với ông râu đẹp..." Quan Vũ khoái chí đưa cho các quan xem rồi vuốt râu cuời nói " Khổng Minh biết bụng ta lắm!" Lần khác, Quan Vũ đang vây đánh Phàn Thành thì quân tiếp viện của phía Tào đến. Bị Bàng Đức (tướng tiên phong của quân Tào) khiêu khích, Quan Vũ bèn giao việc đánh Phàn Thành cho Liêu Hóa rồi vác đao ra đấu với Bàng Đức. Đấu mãi chẳng thắng được, lại còn bị Bàng Đức gỉa bộ dùng thế đà đao, miếng võ ruột của Quan Vũ, rồi bất ngờ bắn tên trúng vào cánh tay. Nếu Bàng Đức không bị Vu Cấm đố kị thì Quan Vũ đã chết dưới đao của Bàng Đức rồi.

Thói khinh người đến lố bịch của Quan Vũ được lộ ra trong hai trường hợp. Khi được Lưu Bị phong đứng đầu ngũ hổ tướng Quan Vũ không chịu nhận, lấy cớ là không thèm đứng chung danh với tên lính gìa Hoàng Trung! Đến khi được Phí Thỉ vuốt ve " ... ông là em Hán Trung Vương, hay dở có nhau, phúc họa cùng chia, thì chức tước đâu có đáng kể ..." , lúc đó bùi tai mới chịu nhận tước phong. Tôn Quyền là chúa Đông Ngô muốn cầu thân với Quan Vũ bèn xin hỏi con gái của Quan Vũ cho con trai mình. Quan Vũ trả lời " con gái ta ví như loài hổ, lại thèm kết duyên với loài chó sao?" .(11)

Kiêu căng, hiếu thắng là khắc tính của " nhẫn" , khinh người là khắc tính của " lễ" , cho nên có thể nói Quan Vũ không có hai đức tính này.

Đến đức " nhân" , là yêu người, thương tha nhân, trong truyện Tam Quốc Chí chỉ thấy Quan Vũ, với thanh long đao và ngựa xích thố, giết hết tướng này tới tướng khác. Nhiều khi giết người chỉ để khoe võ công tài giỏi, để đền đáp ơn nghĩa riêng, hoặc để chứng minh lòng trung thành với chủ là Lưu Bị, chứ không phải chiến đấu với quân thù trên chiến địa. Việc Quan Vũ giết hai tướng Nhan Lương, Văn Sú của Viên Thiệu là để đáp ơn nghĩa riêng với Tào Tháo, giết Sái Dương ở trước Cổ Thành là để minh chứng với Trương Phi rằng mình vẫn trung thành với Lưu Bị. Những việc có lợi cho bản thân mà hại đến sinh mạng người khác, như các sự việc vừa kể, người có đức nhân không làm.

Nếu căn cứ vào những sự kiện xẩy ra theo truyện Tam Quốc Chí của La Quán Trung thì cái lầm lẫn to lớn nhất của Quan Vũ là việc tha Tào Tháo ở đường hẻm Hoa Dung. Tuy chỉ là một lầm lẫn chiến thuật nhưng nó đã xoay chuyển cả cục diện thời hậu Hán, và Quan Vũ làm việc này chỉ vì giữ " nghĩa khí vặt" , vì kiêu hãnh bản thân mà quên đại nghĩa. Lầm lẫn lớn kế sau đó là việc gây thù oán với Đông Ngô, trái hẳn với lời dặn chiến lược của Khổng Minh, với kế hoạch phòng thủ rút gọn trong cẩm nang 8 chữ: " đông hòa Tôn Quyền, bắc cự Tào Tháo" . Quan Vũ đã làm ngược kế hoạch đó. Đông thì bất hòa với Tôn Quyền và Bắc thì dốc toàn lực đánh Tào Tháo! (Cự là chống đở, tức là thủ, chứ không phải tiến đánh, tức là công). Vì Quan Vũ không đủ tài trí và mưu lược, lại thêm những nhược điểm kiêu căng, khinh địch nên lầm lẫn chiến lược này đưa đến họa sát thân và gây mầm xụp đổ cho Ba Thục. (12)

Cho nên về nhân vật Quan Vũ, trong Tam Quốc Chí của La Quán Trung, ta có thể nói: Quan Vũ chỉ biết trung với chủ mà ít lưu tâm tới trách vụ với dân, với nước. Chỉ biết giữ nghĩa khí hẹp mà quên đại nghĩa. Có dũng nhưng mưu tồi. Trí đoản và kiêu căng qúa lố. Không biết nhẫn, kém lễ và thiếu lòng nhân.

Ngoài sự kiện nhà Thanh đề cao việc sùng bái Quan Công vì hậu ý chính trị như đã nói ở trên không biết còn nguyên nhân nào khác không? Nhưng một đại tướng, gỉa sử là một nhân vật có thật, có những lầm lẫn lớn lao đến làm hỏng đại cuộc, gây họa sát thân mà được tôn lên hàng thánh phải kể là một sự lạ lùng. Thờ một nhân vật tiểu thuyết với đầy dẫy những khuyết điểm như Quan Vũ lại càng lạ lùng hơn. Đến như người Trung Hoa, một dân tộc thông minh đứng hàng đầu ở Á đông, lại có chuyện thờ phụng, sùng kính một nhân vật như vậy mới thực là lạ lùng hi hữu nhất!

Chú thích:

(1) Thánh Thán, nhà phê bình lừng lẫy nhất của thời cận kim ở Trung Hoa, đã đọc và lọc ra từ rừng tác phẩm văn thơ Trung quốc, 7 tác phẩm ông cho là xuất sắc nhất, xuất hiện theo thứ tự thời gian gồm có: Nam Hoa Kinh (Trang Tử), Văn Ly Tao (Khuất Nguyên), Sử Ký (Tư Mã Thiên), Thơ Đỗ Phủ (Đỗ Phủ), Tây Sương Ký (Vương Thực Phủ), Thủy Hử (Thi Nại Am) và Tam Quốc Chí (La Quán Trung). Về gía trị Thánh Thán ca tụng Tam quốc Chí là " đệ nhất tài tử thư" .

(2) Khổng Tử và 72 môn đệ được thờ trong văn miếu.

(3) Vợ con những kẻ trộm cướp, tử tù; những kẻ nhiều đời làm đầy tớ; con cháu những kẻ trước kia đầu hàng quân Kim ở đời Nam Tống;...

(4) Những công việc đồ sộ về văn hóa này đã mang đến những tác phẩm lớn cho văn học Trung Quốc như các bộ Cổ Kim Đồ Thư Tập, Bộ Văn Vận Phủ, Tứ Khố Toàn Thư, và nhất là bộ Khang Hi Tự Điển. Đồng thời khi cho soạn Tứ Khố Toàn Thư nhà Thanh cũng đã tiêu hủy 538 bộ sách, cộng 13862 quyển, có liên hệ tới tinh thần Hán tộc (theo Trung Hoa Sử Cương của Đào Duy Anh).

(5) Đôi câu đối này do cố thi sĩ Trần Doãn Lập đọc và nhớ được. Bồ Châu là quê của Quan Vũ. Dự Châu là quê của Lưu Bị. Kinh Châu là nơi Quan Vũ trấn thủ. Từ Châu là nơi đầu tiên Lưu Bị được trao chức thứ sử từ Đào Khiêm. Huỳnh Đức là tên chữ của Lưu Bị, Dực Đức là tên chữ của Trương Phi, Mạnh Đức là tên chữ của Tào Tháo, Bàng Đức là bộ tướng của Mã Siêu, sau theo Tào Tháo.

Về cách dùng chữ, diễn ý, đặt câu phải nhận rằng đôi câu đối này thật hay. Nhưng " vạn cổ thần châu hữu nhất" đã ghê, đến " thiên thu thánh đức vô song" thì thực là qúa đáng!

(6) Theo Tam Quốc Chí Quan Công có tướng mặt đỏ như son, râu dài hai thước, được Hán Đế khen là " mỹ nhiệm công" , được Tào Tháo tặng túi gấm để bọc râu về mùa đông!

(7) Sách luận Ngữ, chương Bát Dật, Vua Định Công nước Lỗ hỏi Khổng Tử " vua sai bầy tôi, bầy tôi thờ vua, phải thế nào?" Khổng Tử đáp " vua sai bầy tôi phải biết giữ lễ, bày tôi thờ vua phải hết lòng" . Vua sai bày tôi dựa vào lễ chứ không dựa vào quyền, bày tôi thờ vua cốt ở trung không cốt ở nịnh. Cũng chương Bát Dật sách Luận Ngử, Khổng Tử còn nói " kẻ thờ vua mà chỉ cố giữ nghi tiết (lễ) là kẻ nịnh hót" (Sự quân tận lễ, nhân dĩ vi siểm gĩa)

(8) Sách Mạnh Tử, chương Tận Tâm (hạ): Lấy dân làm qúy, xã tắc thứ yếu, vua là nhẹ, nên có được lòng dân mới xứng làm thiên tử (Dân vi qúy, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, thị cố đắc hồ kì dân nhi vi thiên tử).

(9) Khổng Học Đăng, Phan Bội Châu, trang 159, 160, 161

(10) Trong Luận Ngữ, chương Lý Nhân, Khổng Tử nói " quân tử biết rõ về nghĩa, tiểu nhân biết rõ về lợi" (Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi)

(11) Đây có lẽ là điều kiêu ngạo lố bịch nhất của Quan Vũ. Tôn Quyền thuộc dòng giõi danh tướng nhiều đời, lại là đương kim chúa tể Đông Ngô, sánh ngang với Lưu Bị, nếu không muốn nói là hơn; còn Quan Vũ chỉ là một gã tử tội phải bỏ xứ bôn đào, nhờ thời thế được làm trấn thủ vùng Kinh Châu (đất mượn của Tôn Quyền) mà khoe con mình là loài hổ còn khinh con người là loài chó thì thật là qúa quắt!

(12) Một sự kiện lý thú là cả hai lầm lẫn lớn lao của Quan Vũ đều do Khổng Minh cố ý dàn xếp! Biết Quan Vũ có tính khí khái vặt mà Khổng Minh vẫn sai Quan Vũ chặn đường Tào Tháo ở Hoa Dung; biết Quan Vũ không đủ tài đánh Tào Tháo mà Khổng Minh vẫn khuyên Lưu Bị sai Quan Vũ đánh Phàn Thành.

 
Trước
Đầu trang
Sau
Bình luận
  10 Mãnh tướng giỏi thời Tam Quốc
  20 Mỹ Nhân Đẹp Nhất Trung Hoa Cổ Đại
  7 cách nhìn người của Gia Cát Khổng Minh
  Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?
  Ai mới là Thục Hán đệ nhất quân sư, tài vượt Khổng Minh?
  Ai mới là đạo diễn vụ Tào Tháo đòi cướp vợ Chu Du?
  Ai đứng đầu Ngũ hổ tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa?
  Ba lần đến lều tranh
  Bất ngờ với câu phán của Tào Tháo sau chiến bại Xích Bích
  Bí ẩn mộ phần danh tướng thời Tam Quốc
  Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Gia Cát Lượng
  Bí ẩn phong thủy quanh cái chết của Gia Cát Lượng
  Các anh hùng của Triều đình nhà Ngô
  Các truyền thuyết về nàng Sái Văn Cơ
  Câu chuyện luân hồi: Hồi ức “rượu ấm trảm Hoa Hùng”
  Các nhân vật Tam Quốc dưới nét vẽ của hậu thế
  Chân dung một số anh hùng thời Tam Quốc
  Chân Thị
  Chỉ ở phương diện sắc và tình, người ta mới thấy một con người hoàn toàn khác với sử sách lẫn tiểu thuyết của Lưu Bị.
  Chu Du
  Chuyện hoàng đế hoạn quan duy nhất Trung Quốc
  Chuyện đời tư ít người biết của gian hùng Lưu Bị
  Con cháu Quan Công, Mã Siêu
  Cuộc đời của Mã Siêu
  Cuộc Đời Của Triệu Vân/ Triệu Tử Long
  Cuộc đời nhà tiên tri nổi tiếng nhất Trung Hoa Gia Cát Lượng
  Cuộc đời Trương Phi
  Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa
  Dương Hựu
  Gia Cát Lượng
  Giải mã 7 cách chọn người của Gia Cát Lượng
  Giải mã chiến lược thông minh nhất cuộc đời Tào Tháo
  Giải mã những lời “sấm truyền” của Khổng Minh Gia Cát Lượng
  Giải mật câu nói của Tào Tháo khiến Lưu Bị buông bát, rơi đũa
  Giải mật câu nói gây tranh cãi suốt 2.000 năm của Lưu Bị
  Gian hùng cũng có tri ân!
  Hé lộ nguồn gốc thực sự của gia tộc Tào Tháo
  Hoàng Cái
  Hoàng Nguyệt Anh
  Hoàng Phủ Tung
  Hoàng Trung
  Hứa Chử
  Kế giữ nước khôn ngoan của con trai Lưu Bị
  Kết cục bi thảm của danh tướng kế thừa Khổng Minh
  Khám phá lăng mộ Tào Tháo
  Khổng Minh có biết Lưu Bị không tin mình?
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 001
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 002
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 003
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 004
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 005
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 006
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 007
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 008
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 009
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 010
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 011
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 012
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 013
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 014
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 015
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 016
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 017
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 018
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 019
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 020
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 021
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 022
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 023
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 024
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 025
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 026
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 027
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 028
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 029
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 030
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 031
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 032
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 033
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 034
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 035
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 036
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 037
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 038
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 039
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 040
  Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện - 041
  Khổng Minh vì sao trọng dụng Trương Phi mà xa rời Quan Vũ?
  Kỳ nhân 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ hơn Lưu Bị, Tôn Quyền là ai?
  Lã Bố
  Lã Bố - Võ tướng số 1 của thời Tam Quốc
  Lã Mông
  Lăng mộ Tào Tháo, ba thực bảy hư
  Lữ Bố: Gia nô 3 họ hay là Tam Quốc chiến thần?
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 1 - Làm năng thần hay gian hùng
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 2 - Thiên tài và xuẩn tài
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 3 - Khoan dung và báo thù
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 4 - Mấy bản án mưu sát
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 5 - Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  LUẬN ANH HÙNG TÀO THÁO - 6 - Gian hùng đáng yêu
  Luận bàn Tam Quốc - Mao Tôn Cương
  Luận bàn về Khổng Minh
  Luận về nhân vật Quan Công của truyện Tam Quốc Chí
  Lực lượng tinh nhuệ giúp Tào Ngụy đuổi Lưu Bị, phá Mã Siêu
  Lưu Bị
  Lưu Bị ham sống sợ chết như thế nào?
  Lưu Phong
  Lưu Thiện
  Lý giải mới về nguyên nhân cái chết của Lã Bố
  Lý Nghiêm
  Mã Siêu
  Mê gái, cha con Tào Tháo tranh đoạt mỹ nhân
  Mộ phần các anh hùng Tam Quốc bây giờ ra sao?
  Mối quan hệ thực giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng
  Một số ý kiến sau khi xem 'Tam quốc chí - Đâu là sự thật?'
  Mỹ nhân Điêu Thuyền rốt cuộc là ai?
  Năm sinh & Năm mất của một số nhân vật thời kỳ Tam Quốc
  Nàng dâu tuyệt sắc của Tào Tháo và số phận bi thảm
  Nghệ thuật quản lý của người xưa nhìn từ Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng Cốt truyện của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật của Tam Quốc chí diễn nghĩa
  Ngũ Hổ Tướng
  Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng
  Người tình bí mật của Quan Công
  Người tình của Quan Vũ là ai?
  Người đàn bà khiến Tào Tháo say mê, day dứt đến lúc chết
  Ngụy Diên (Ngụy Văn Trường)
  Ngụy Diên có thực là kẻ phản chủ?
  Nguyên nhân con trai Lưu Bị giả làm kẻ ngốc nghếch
  Nhân vật đứng sau chiến lược thông minh nhất của Tào Tháo là ai?
  Những con ngựa nổi tiếng trong sử sách Trung Quốc
  Những người khiến Tào Tháo phải rơi lệ
  Những phát hiện khoa học kỳ lạ về Khổng Minh
  Những quân sư tài ba của thời kỳ Tam Quốc
  Những điều "bá đạo" được rút ra từ Tam Quốc Chí
  Nỗi oan dậy đất của Chu Du trước Gia Cát Lượng
  Ôn tửu trảm Hoa Hùng có thật là công lao Quan Vũ?
  Ông già Lưu Bị có gì khiến Tôn Quyền chịu gả em gái mỹ nhân?
  Phiếm luận về Tào Tháo
  Quách hậu
  Quái chiêu phòng the của các hoàng đế
  Quan Vũ
  Quan Vũ 2
  Quan Vũ chưa từng được cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao?
  Quan Vũ rời Tào – Làm sao chinh phục được người tài?
  QUÁCH GIA - 1 - Một mưu lược gia không bao giờ tính toán sai
  QUÁCH GIA - 2 - Hiến kế quét Trung Nguyên
  QUÁCH GIA - 3 - Bàn về mười điều thắng.
  QUÁCH GIA - 4 - Dự đoán về Tôn Sách
  QUÁCH GIA - 5 - Dùng trí đánh bại họ Viên
  QUÁCH GIA - 6 - Tuổi trẻ chết sớm
  Rùng mình chuyện kiểm tra trinh tiết mỹ nữ
  Sắp khai quật mộ Lưu Bị
  Sở hữu Ngọa Long - Phượng Sồ, sao Lưu Bị vẫn tuột tay thiên hạ?
  Sự thật khôi hài về chuyện kết nghĩa vườn đào trong Tam quốc
  Sự thật lịch sử về thời Tam Quốc!
  Sự thực về võ công của Ngụy Vương Tào Tháo
  Tam Quốc chí diễn nghĩa được dịch sang tiếng Việt như thế nào?
  Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Tam Quốc mưu thần: Quách Gia tài cao vượt Gia Cát Lượng?
  Tào Ngụy đệ nhất danh tướng khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?
  Tào Tháo
  Tào Tháo - 01. Làm năng thần hay gian hùng
  Tào Tháo - 02. Thiên tài và xuẩn tài
  Tào Tháo - 03. Khoan dung và báo thù
  Tào Tháo - 04. Mấy bản án mưu sát
  Tào Tháo - 05. Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
  Tào Tháo - 06. Gian hùng đáng yêu
  Tào Tháo - Người đầu tiên chú giải 'Binh pháp Tôn Tử'
  Tào Tháo bị cắt đầu sau khi chôn!
  Tào Tháo thèm kỹ nữ
  Tào Tháo: 'Cả đời gian trá, khi chết mới lộ chân tướng'?
  Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'
  Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm
  Tào Tháo: Dùng kế 'đểu' để cướp cô dâu trong ngày cưới
  Tên tiếng Anh của các nhân vật & địa danh thời Tam Quốc
  Thanh Long Yển Nguyệt Đao
  Thông tin thêm về tứ đại mỹ nhân Trung Quốc
  Thuật dùng người của Gia Cát Lượng
  Thuật phòng the lạ lùng của Tào Tháo
  Tính cách và bi kịch của Ngụy Diên
  Tôn Quyền là hung thủ giấu mặt vụ ám sát Tiểu Bá Vương Tôn Sách?
  Tôn Thượng Hương
  Top 10 mỹ nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Trận Di Lăng
  Trang phục nhà binh thời Tam Quốc
  Tranh cãi nảy lửa quanh mộ Tào Tháo
  Trận chiến Quan Độ
  Trận lửa thiêu Xích Bích
  Trận Xích Bích
  Triệu Vân
  Trương phi
  Trương Phi vị mãnh tướng đa tài
  Trương Xuân Hoa
  Truyền nhân Khổng Minh, Chu Du
  Tư Mã Viêm
  Tư Mã Ý & Gia Cát Lượng
  Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vì sao Gia Cát Lượng chỉ chọn Lưu Bị mà không phải Tào Tháo?
  Vì sao mộng nhất thống Trung Nguyên của Tào Tháo thất bại?
  Vì sao mỹ nhân xưa thường mang gối khi ngoại tình?
  Vì sao Triệu Vân bị dìm trên quan trường Thục Hán?
  Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?
  Viên Thuật
  Vũ Tài Lục - 00. Nói chuyện Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 01. Những việc đi trước Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 02. Những giai đoạn chủ yếu của Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 03. Mầm loạn
  Vũ Tài Lục - 04. Phần tử trí thức
  Vũ Tài Lục - 05. Quá trình tiêu, trưởng của các lực lượng
  Vũ Tài Lục - 06. Chiến tranh Viên Tào
  Vũ Tài Lục - 07. Trận Xích Bích
  Vũ Tài Lục - 08. Cục diện chính trị Ích Châu và Kinh Châu
  Vũ Tài Lục - 09. Luận về Tào Tháo
  Vũ Tài Lục - 10. Luận về Gia Cát Lượng
  Vũ Tài Lục - 11. Tào Thực
  Vũ Tài Lục - 12. Tư Mã Ý chiếm ngôi Ngụy
  Vũ Tài Lục - 13. Khương Duy, Đặng Ngải và Chung Hội
  Vũ Tài Lục - 14. Tiều Chu và phần tử trí thức cuối Tam Quốc
  Vũ Tài Lục - 15. Tổng luận
  Xét người
  Đại Kiều & Tiểu Kiều
  Đệ nhất danh tác: Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa
  Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?
  Đi tìm hậu duệ Ngụy, Thục, Ngô
  Đi Tìm Khổng Minh Thật Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Điêu Thuyền
  Điêu Thuyền - Nghi án và truyền thuyết
  Điêu Thuyền là giai nhân không có thật?
  Đọc hiểu đoạn trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
  Đội đặc vụ tàn ác của Tào Tháo
 
BÌNH LUẬN BÀI NÀY
 
  Tên người bình luận ( * )
  Email
  Tiêu đề bình luận ( * )
Nội dung bình luận chi tiết ( * )    
 
 
Gửi đi
 
Soạn lại