Truyện ngắn
Đại chiến giữa sư tử và hổ
 

Sư tử và Hổ tiến hành đánh nhau một phen chí tử để giành địa vị chúa tể sơn lâm. Cuộc chiến ngày càng ác liệt, vẫn chưa phân thắng bại. Sư tử bèn nghĩ ra một cách, sai con Sói mang 5 con gà sang biếu quân sư của Hổ là Cáo, Sói nói:

- Sư tử đại vương của chúng tôi rất mong ngài Cáo làm đồng minh với chúng tôi. Nếu ngài đồng ý, chúng tôi sẽ biếu ngài thêm 10 con gà và giao chức thống lĩnh cho ngài.

Cáo nghe bùi tai, cuối cùng đem kế hoạch và bản đồ tác chiến sang gặp Sư tử. Sư tử thấy vậy, mừng rỡ nói:

- Chiến tranh thắng lợi, công đầu thuộc về ông. Nay mời ông cứ vào nghỉ ngơi trong cung điện của ta! Chờ ta đánh thắng Hổ rồi, sẽ phong chức lớn cho ông.

Nhờ sự giúp đỡ của Cáo, Sư tử đánh bại Hổ, thành chúa sơn lâm. Những ai tham chiến đều được ban thưởng. Cáo dĩ nhiên cũng đến nhận phần. Nhưng Sư tử nói:

- Hôm qua ông đã phản bội Hổ, ngày mai ông sẽ phản bội ta. Nơi đây không có đất cho kẻ phản bội.

Nói đoạn, Sư tử liền cắn chết Cáo.

Lời bàn

Sư tử sở dĩ đánh bại Hổ, là nhờ mua chuộc được quân sư Cáo của Hổ. Tuy hành động của con Cáo đáng bị lên án, song đó là bài học về việc quản lý nhân tài.

Trong quản lý xí nghiệp, nhân tài là nền tảng bảo đảm sự phát triển lớn mạnh, là vốn quý nhất mà nhà lãnh đạo thông minh phải biết cách khai thác.

Việc sản phẩm của xí nghiệp có được đổi mới không ngừng và có sức cạnh tranh mạnh hay không gắn liền với việc xí nghiệp có nhân tài hoặc có giữ được nhân tài hay không.

Đãi ngộ vật chất xứng đáng, đáp ứng nhu cầu tinh thần cho nhân tài – đó là nguyên tắc vàng trong việc khai thác nhân tài.
 


 
Truyện ngắn
  Đám cưới người cũ  
  Đánh nhau bằng gậy  
  Đánh đổi  
  Đâu là hạnh phúc bạn đang có  
  Đây không phải thiên đường  
  Để có thể thương nhau  
  Để em yêu thêm một người khác vì anh  
  Để ở đâu  
  Để đọc khi con một mình  
  Đi theo cha  
  Đi đến nơi nào?  
  Điều con người cần nhất chính là... con người  
  Điều gì xảy ra trên các hãng hàng không  
  Điều giản dị  
  Điều nên làm  
  Điều đó rồi cũng qua  
  Định mệnh không thuộc về nhau  
  Định nghĩa từ : FAMILY  
  Đôi bàn tay mẹ  
  ĐÓI mà SẠCH ... RÁCH mà THƠM ...  
  Đơn giản hãy gọi người là Mẹ  
  Đồng 5 xu trên đường ....  
  Đồng đô la bất hạnh  
  Đưa đón  
  Đức nhẫn của phật Thích Ca  
  Đức Phật và cô gái điên  
  Đừng bao giờ gục ngã  
  Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ  
  Đừng cố yêu chỉ để quên một người  
  Đừng Gọi Cho Anh Nữa...  
  Đừng ngại ngùng  
  Đừng đợi lúc mất đi mới hiểu được ý nghĩa của sự trân trọng  
  Đúng! Em chỉ cần tiền!  
  Đuôi rắn dẫn đường  
  Đường xưa...  
  Đút lót tiền vàng  
Trang 7/7 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7