Tượng đồng

 
 
Mã số : 5020101
Kích thước : 32 - 64 cm
Khối lượng : 7,50 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 7.350.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5020102
Kích thước : 36 - 89 cm
Khối lượng : 19,00 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 8.400.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5020103
Kích thước : 18 - 47 cm
Khối lượng : 8,40 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 4.830.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5020104
Kích thước : 30 - 65 cm
Khối lượng : 17,30 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 8.400.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5020105
Kích thước : 42 - 48 cm
Khối lượng : 14,50 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 7.560.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5020106
Kích thước : 26 - 44 cm
Khối lượng : 7,90 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 6.300.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
(David & Goliath - Quý khách có thể xem nội dung cốt truyện tại đây)
Mã số : 5020107
Kích thước : 30 - 57 cm
Khối lượng : 8,20 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 7.560.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5020108
Kích thước : 39 - 97 cm
Khối lượng : 26,30 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.500.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5020109
Kích thước : 24 - 78 cm
Khối lượng : 21,50 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 10.500.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5020110
Kích thước : 30 - 63 cm
Khối lượng : 13,50 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 7.350.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5020112
Kích thước : 50 - 112 cm
Khối lượng : 22,40 Kg
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Giá : VND 15.750.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
Mã số : 5520105
Chất liệu : Đồng
Giá : VND 7.560.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng