Áo kiểu
 
Mã số : 2010101
Chất liệu : Pure Silk Giá : VND 672.000
Kích cỡ : Free size Hàng đang có sẵn
Màu sắc : Theo hình mẫu Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 2010303
Chất liệu : Pure Silk Giá : VND 1.365.000
Kích cỡ : Free size Hàng đang có sẵn
Màu sắc : Theo hình mẫu Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 2010105
Chất liệu : Pure Silk Giá : VND 798.000
Kích cỡ : Free size Hàng đang có sẵn
Màu sắc : Theo hình mẫu Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 2010106
Chất liệu : Linen Giá : VND 525.000
Kích cỡ : Free size Hàng đang có sẵn
Màu sắc : Theo hình mẫu Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 2010104
Chất liệu : Pure Silk Giá : VND 735.000
Kích cỡ : Free size Hàng đang có sẵn
Màu sắc : Theo hình mẫu Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 2010302
Chất liệu : Linen Giá : VND 672.000
Kích cỡ : Free size Hàng đang có sẵn
Màu sắc : Theo hình mẫu Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.