Quà tặng đặc biệt - dành riêng cho các ngày Lễ - Tết ...
Mã số : 1050101
Chất liệu : Kim loại
Màu sắc : Free color
Giá : VND 315.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
 
Mã số : 1050102
Chất liệu : Kim loại
Màu sắc : Free color
Giá : VND 315.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
 
Mã số : 1030354
Chất liệu : Lụa
Kích cỡ : Free size
Màu sắc : Free color
Giá : VND 315.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
 
Mã số : 5010122
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 52 - 69 cm
Khối lượng : 18,70 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 11.550.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 1060101
Chất liệu : Lụa tơ tằm
Kích cỡ : 40cm x 40cm
Màu sắc : Free color
Giá : VND 420.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Gối Lụa tơ tằm
Sản phẩm của Creations Boutiques.
 
Mã số : 1060101b
Chất liệu : Lụa tơ tằm
Kích cỡ : 40cm x 40cm
Màu sắc : Free color
Giá : VND 420.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Gối Lụa tơ tằm
Sản phẩm của Creations Boutiques.
 
Mã số : 4010010
Chất liệu : Lụa tơ tằm
Kích thước : 85 - 85 cm
Màu sắc : Free color
Giá : VND 672.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 4010012
Chất liệu : Lụa tơ tằm
Kích thước : 85 - 85 cm
Màu sắc : Free color
Giá : VND 672.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 5010121
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 42 - 53 cm
Khối lượng : 23,30 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 11.550.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 5010109
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 32 - 40 cm
Khối lượng : 5,00 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 7.350.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 4010093
Chất liệu :
Màu sắc : Free color
Giá : VND 525.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
 
Mã số : 4010072
Chất liệu : Lụa tơ tằm
Kích thước : 155 - 50 cm
Màu sắc : Free color
Giá : VND 462.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 5010117
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 40 - 37 cm
Khối lượng : 9,50 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 8.820.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 5010119
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 42 - 48 cm
Khối lượng : 15,60 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 10.080.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 4010063
Chất liệu : Lụa tơ tằm
Kích thước : 170 - 50 cm
Màu sắc : Free color
Giá : VND 798.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 5520105
Chất liệu : Đồng
Kích cỡ : 42-48 cm
Màu sắc : Free color
Giá : VND 7.560.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
 
Mã số : 5010120
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 42 - 44 cm
Khối lượng : 17,20 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 10.500.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 5040103
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 23 - 59 cm
Khối lượng : 5,40 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 9.660.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 5020103
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 18 - 47 cm
Khối lượng : 8,40 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 4.830.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 5040108
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 55 - 86 cm
Khối lượng : 17,20 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 10.080.000 / 1 chiếc
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 5010106
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 36 - 89 cm
Khối lượng : 19,00 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 10.500.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 5020112
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 50 - 112 cm
Khối lượng : 22,40 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 15.750.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 4010117
Chất liệu : Nhung
Màu sắc : Free color
Giá : VND 2.310.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
 
Mã số : 4010117
Chất liệu : Nhung
Màu sắc : Free color
Giá : VND 2.310.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
 
Mã số : 5010105
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 36 - 78 cm
Khối lượng : 10,00 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 8.820.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 5030109
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 20 - 26 cm
Khối lượng : 2,80 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 4.200.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Mã số : 4010015
Chất liệu : Lụa tơ tằm
Kích thước : 85 - 85 cm
Màu sắc : Free color
Giá : VND 672.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 4010016
Chất liệu : Lụa tơ tằm
Kích thước : 85 - 85 cm
Màu sắc : Free color
Giá : VND 672.000
Hàng đang có sẵn
Đặt hàng
Hàng chỉ có bán tại các cửa hàng
thuộc hệ thống Creations Boutiques.
 
Mã số : 5010104
Chất liệu : Đồng nguyên chất
Kích thước : 18 - 52 cm
Khối lượng : 7,00 Kg
Màu sắc : Free color
Giá : VND 6.300.000
Hàng đã bán hết
Đặt hàng
Tuổi thọ sản phẩm 800 năm (khi được
bảo quản trong đều kiện bình thường).
 
Một cách tặng quà 8/3 đầy ấn tượng  
Ngày sinh và cách tặng quà  
Phong cách tặng quà mới - Tại sao không?  
Tặng quà cho nàng theo tính cách  
Tặng và nhận quà: Bạn biết “cách” chưa nhỉ?  
Văn hóa quà tặng công sở