Hóa đơn đặt hàng
Xóa Hình ảnh Mã số Số lượng Đơn giá Thành tiền
4010117 2.310.000 VND 2.310.000 VND
1030339 315.000 VND 315.000 VND
4010002 672.000 VND 672.000 VND
1030347 315.000 VND 315.000 VND
1030149 315.000 VND 315.000 VND
1030183 315.000 VND 315.000 VND
1030157 315.000 VND 315.000 VND
1050116 315.000 VND 315.000 VND
1030151 315.000 VND 315.000 VND
1030354 315.000 VND 315.000 VND
1030374 315.000 VND 315.000 VND
1070101b 1.680.000 VND 1.680.000 VND
4010091 462.000 VND 462.000 VND
2010302 672.000 VND 672.000 VND
4010114 945.000 VND 945.000 VND
4010067 462.000 VND 462.000 VND
1030113 315.000 VND 315.000 VND
1030391 315.000 VND 315.000 VND
1030322 315.000 VND 315.000 VND
1030395 315.000 VND 315.000 VND
1030316 315.000 VND 315.000 VND
1030326 315.000 VND 315.000 VND
1050115 315.000 VND 315.000 VND
1030389 315.000 VND 315.000 VND
1030267 315.000 VND 315.000 VND
1050110 315.000 VND 315.000 VND
1030181 315.000 VND 315.000 VND
1050109 315.000 VND 315.000 VND
1030374 315.000 VND 315.000 VND
1030303 315.000 VND 315.000 VND
1050108 315.000 VND 315.000 VND
1050113 315.000 VND 315.000 VND
1030385 315.000 VND 315.000 VND
1030286 315.000 VND 315.000 VND
2030103 2.100.000 VND 2.100.000 VND
4010009 672.000 VND 672.000 VND
1030188 315.000 VND 315.000 VND
1030170 315.000 VND 315.000 VND
4010099 735.000 VND 735.000 VND
1030376 315.000 VND 315.000 VND
4010071 462.000 VND 462.000 VND
1030100 630.000 VND 630.000 VND
1030366 315.000 VND 315.000 VND
1030405 315.000 VND 315.000 VND
4010070 462.000 VND 462.000 VND
1030405 315.000 VND 315.000 VND
1030405 315.000 VND 315.000 VND
4010074 462.000 VND 462.000 VND
4010078 462.000 VND 462.000 VND
4010072 462.000 VND 462.000 VND
4010067 462.000 VND 462.000 VND
5030101 6.720.000 VND 6.720.000 VND
4010075 462.000 VND 462.000 VND
1050107 315.000 VND 315.000 VND
1030271 315.000 VND 315.000 VND
1030160 315.000 VND 315.000 VND
1070105a 1.680.000 VND 1.680.000 VND
1030241 315.000 VND 315.000 VND
1030343 315.000 VND 315.000 VND
1030301 315.000 VND 315.000 VND
1030304 315.000 VND 315.000 VND
4010092 462.000 VND 462.000 VND
4010066 798.000 VND 798.000 VND
4010014 672.000 VND 672.000 VND
1030341 315.000 VND 315.000 VND
1050140 315.000 VND 315.000 VND

Tỷ giá VND/1 USD : 21.000
Tổng cộng đơn hàng : 38.451.000VND

Vui lòng điền thông tin người đặt hàng vào bên dưới, sau đó bấm vào nút "Đặt hàng"

  Họ và tên *
  Công ty (hoặc tổ chức)
  Địa chỉ
  Điện thoại *
  Email *
  Website (hoặc blog)
 
 
  Nội dung chi tiết  
 
 
Đặt hàng
 
Soạn lại
 
 

Kính chào quý khách,

Nếu Quý khách mua hàng và lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến, vui lòng bấm vào Logo thanh toán trực tuyến bên dưới để chuyển đến trang thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Trong trường hợp quý khách đặt hàng và lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, vui lòng điền thông tin ở trên và gửi đơn hàng đến chúng tôi.

Quý khách cũng có thể lựa chọn người sẽ phụ trách đơn hàng của Quý khách bằng cách click chuột vào tên hoặc hình ảnh dưới đây: