Hóa đơn đặt hàng
Xóa Hình ảnh Mã số Số lượng Đơn giá Thành tiền
1060101b 420.000 VND 420.000 VND
1030348 315.000 VND 315.000 VND
1030100- 630.000 VND 630.000 VND
1050110 315.000 VND 315.000 VND
4010073 462.000 VND 462.000 VND
4010117 2.310.000 VND 2.310.000 VND
4010081 462.000 VND 462.000 VND
4010075 462.000 VND 462.000 VND
5060106 5.250.000 VND 5.250.000 VND
1060101 420.000 VND 420.000 VND
4010069 462.000 VND 462.000 VND
1050101 315.000 VND 315.000 VND
4010063 798.000 VND 798.000 VND
4010070 462.000 VND 462.000 VND
1050143 315.000 VND 315.000 VND
1050143 315.000 VND 315.000 VND
1050133 315.000 VND 315.000 VND
1030326 315.000 VND 315.000 VND
4010100 945.000 VND 945.000 VND
4010042 798.000 VND 798.000 VND
4010071 462.000 VND 462.000 VND
1030410 315.000 VND 315.000 VND
1030389 315.000 VND 315.000 VND
1030290 315.000 VND 315.000 VND
1030306 315.000 VND 315.000 VND
1030321 315.000 VND 315.000 VND
4010079 462.000 VND 462.000 VND
1030408 315.000 VND 315.000 VND
5020103 4.830.000 VND 4.830.000 VND
4010108 945.000 VND 945.000 VND
1030397 315.000 VND 315.000 VND
5010105 8.820.000 VND 8.820.000 VND
1030379 315.000 VND 315.000 VND
1030333 315.000 VND 315.000 VND
1030344 315.000 VND 315.000 VND
1030327 315.000 VND 315.000 VND
1030394 315.000 VND 315.000 VND
1030352 315.000 VND 315.000 VND
1050147 315.000 VND 315.000 VND
1070101d 1.680.000 VND 1.680.000 VND
1030380 315.000 VND 315.000 VND
1030380 315.000 VND 315.000 VND
4010097a 798.000 VND 798.000 VND
1070105d 1.680.000 VND 1.680.000 VND
4010031 735.000 VND 735.000 VND
1030378 315.000 VND 315.000 VND
4010117 2.310.000 VND 2.310.000 VND
1030291 315.000 VND 315.000 VND
1030285 315.000 VND 315.000 VND
1030339 315.000 VND 315.000 VND
4010067 462.000 VND 462.000 VND
1030303 315.000 VND 315.000 VND
1030346 315.000 VND 315.000 VND
1030127 315.000 VND 315.000 VND
1030404 315.000 VND 315.000 VND
4010070 462.000 VND 462.000 VND
4010068 462.000 VND 462.000 VND
4010002 672.000 VND 672.000 VND
1030213 315.000 VND 315.000 VND
1030386 315.000 VND 315.000 VND
4010061 798.000 VND 798.000 VND
1030410 315.000 VND 315.000 VND
1030292 315.000 VND 315.000 VND
1050155 315.000 VND 315.000 VND
1030353 315.000 VND 315.000 VND
1030345 315.000 VND 315.000 VND
1030366 315.000 VND 315.000 VND
1030391 315.000 VND 315.000 VND
1030247 315.000 VND 315.000 VND
4010097a 798.000 VND 798.000 VND
1030182 315.000 VND 315.000 VND
1030189 315.000 VND 315.000 VND
1030221 315.000 VND 315.000 VND
1030281 315.000 VND 315.000 VND
5010101 5.250.000 VND 5.250.000 VND
4010017 672.000 VND 672.000 VND
4010015 672.000 VND 672.000 VND
1030171 315.000 VND 315.000 VND
1030155 315.000 VND 315.000 VND
4010075 462.000 VND 462.000 VND
1030110 315.000 VND 315.000 VND
1030124 315.000 VND 315.000 VND

Tỷ giá VND/1 USD : 21.000
Tổng cộng đơn hàng : 62.748.000VND

Vui lòng điền thông tin người đặt hàng vào bên dưới, sau đó bấm vào nút "Đặt hàng"

  Họ và tên *
  Công ty (hoặc tổ chức)
  Địa chỉ
  Điện thoại *
  Email *
  Website (hoặc blog)
 
 
  Nội dung chi tiết  
 
 
Đặt hàng
 
Soạn lại
 
 

Kính chào quý khách,

Nếu Quý khách mua hàng và lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến, vui lòng bấm vào Logo thanh toán trực tuyến bên dưới để chuyển đến trang thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Trong trường hợp quý khách đặt hàng và lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, vui lòng điền thông tin ở trên và gửi đơn hàng đến chúng tôi.

Quý khách cũng có thể lựa chọn người sẽ phụ trách đơn hàng của Quý khách bằng cách click chuột vào tên hoặc hình ảnh dưới đây: