THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN GIA
 

- Tên công ty : Công ty cổ phần Tín Gia
- Người đại diện pháp luật : Phan Xuân Trường
- Địa chỉ công ty : 105 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại : (84.8) 38225964 - 38295429
- Fax : (84.8) 38251340
- Email : lienhe@congtycophantingia.com hoặc info@tingiacorp.com
- Website : www.congtycophantingia.com hoặc www.tingiacorp.com
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 VNĐ
- Mã số doanh nghiệp : 0307781547
- Mã số thuế : 0307781547

 
TẦM NHÌN:
 
 

Trở thành một tổ chức đoàn kết, vững mạnh, tập hợp những thành viên ưu tú, cùng gắng sức lao động để không ngừng sáng tạo & chia sẻ các giá trị (vật chất & tinh thần) phục vụ con người & cải thiện môi trường sống.

 
SỨ MỆNH:
 
 

Cần cù, sáng tạo trong học tập & nghiên cứu & lao động, luôn đồng hành với mọi người trong cuộc sống bằng việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tiện ích & chất lượng cao.

Đem lại cho mỗi thành viên của mình cơ hội, điều kiện phát triển năng lực & rèn luyện phẩm chất, để có được một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.

 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
 
 

Chúng tôi luôn suy nghĩ & hành động dựa trên những giá trị sau:

- Trung thực & Chịu khó:
          Trung thực với chính bản thân mình và mọi người.
          Không ngại gian khó, thử thách.

- Cầu thị & Khiêm tốn:
          Không ngừng học hỏi, nghiên cứu.
          Sẵn sàng “bỏ ngoài tai” những lời khen ngợi.

- Khát vọng & Đam mê:
          Cần khát vọng để biết mình còn thiếu gì & phải làm gì.
          Cần đam mê để có đủ năng lượng làm trọn vẹn những việc đó.

- Quyết tâm & Sáng tạo:
          Quyết tâm để mở đường cho sự sáng tạo.
          Không ngừng sáng tạo để tạo ra sự khác biệt & lợi thế cạnh tranh.

- Chất lượng & Hiệu quả:
          Nâng cao chất lượng để khẳng định giá trị.
          Nâng cao hiệu quả để tạo ra giá trị gia tăng.

- Bản lĩnh & Hợp tác:
          Bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, thử thách.
          Hợp tác để hoàn thiện & phát triển.

- Phát triển & Đổi mới:
          Phát triển để trở thành những người dẫn đầu.
          Đổi mới để sự phát triển trở nên bền vững.

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Tín Gia
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế Công ty cổ phần Tín Gia
- Hiến Pháp Nước CHXHCN Việt Nam
- Luật Doanh Nghiệp
- Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
- Luật Thuế Thu nhập Cá nhân
- Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng
- Luật Chứng Khoán
- Luật Lao Động
- Luật Dân Sự
- Luật Hình Sự
- Luật Sở Hữu Trí Tuệ
- Luật Kế Toán

 
CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN GIA